Konto-T Sh.P.K

Konto-T Sh.P.K është firmë nga Prizreni, me një traditë disavjeçare në ofrimin e shërbimeve të kontabilitetit si përpilimi i pasqyrave financiare, regjistrimi i të gjitha transaksioneve biznesore, përgatitja dhe kalkulimi i taksave të bizneseve, ofron këshillime në fushën e kontabilitetit, aktivitetit biznesor, dhe fushave tjera relevante. Konto-T udhëhiqet nga staf i kualifikuar dhe me përvojë të madhe në fushën e kontabilitetit dhe gjatë përvojës së saj ka punuar me mbi 150 firma të ndryshme.