Grant Thornton

Grant Thornton është firmë e cila ofron shërbime profesionale në Kosovë, që shërben klientë të qëndrueshëm dhe besnik, që përfshin shumë institucione financiare të vendit, korporata dhe biznese familjare, si dhe Qeverinë e Kosovës. Me seli në Prishtinë që nga viti 2005, firma ka luajtur një rol kryesor në riformatimin e industrive të vendit dhe ekonomisë në tërësi. Ekipi ynë ofron një gamë të plotë të shërbimeve profesionale, përfshirë auditimin, taksat dhe këshillimin, duke kombinuar ekspertizë të thellë të industrisë dhe biznesit, burime dhe teknologji të gjerë globale, duke ndihmuar klientët të përmirësojnë performancën e tyre