Univerzum Audit Sh.P.K

Univerzum Audit është e licencuar nga KKRF si firmë vendore auditimi dhe ka një përvojë të gjatë në ofrimin e shërbimeve të auditimit për kompani publike, private, OJQ, institucione mikrofinanciare etj.