PROFIT TAX ACCOUNTING

Profit Tax Accounting është kompani inovative, me lokacion në Prishtinë, e cila ka si synim që të aplikojë standardet më të larta në fushën e Kontabilitetit, Tatimeve, Auditimit te Brendshëm dhe të Jashtëm, It Auditimit, IT Riskut dhe IT-së, nëpërmjet një stafi me përvojë të gjatë dhe të çertifikuar në fushat përkatëse.