AFAM Group Sh.P.K

AFAM Group u krijua në vitin 2012 nga një grup kolegësh të cilët kanë përvojë të gjatë në punën me kompanitë më të mëdha financiare dhe udhëhiqen nga një vizion për të krijuar një standard të ri funksional për kompanitë vendore në fushën e shërbimeve financiare . Projekti AFAM synon të transferojë fushën e shërbimeve financiare në një nivel tjetër në aspektin e cilësisë dhe reputacionit. U themelua për të ndihmuar individët dhe kompanitë për të krijuar dhe sistemuar vlerat dhe qëllimet e tyre. AFAM Group ka arritur të zhvillojë një rrjet të njerëzve të suksesshëm, të dedikuar për ofrimin e shërbimeve cilësore në auditim, taksa, konsulencë financiare dhe trajnime.