TrendBiz Sh.P.K

TrendBiz është një kompani konsulente me mbi 11 vite përvojë në ofrimin e shërbimeve të kontabilitetit dhe auditimit, pasqyrave financiare, planeve të biznesit etj. Misioni i kompanisë TrendBiz është përmbushja e kërkesave të klientëve përmes ofrimit të shërbimeve cilësore dhe profesionale.