Simplicate Sh.P.K

Simplicate është një kompani e re në Kosovë e cila i integron njohuritë e themeluesve të saj në marketing, kontabilitet, projekte dhe konsulencë. Themeluesit e Simplicate kanë më se 15 vjet përvojë në fushën e marketingut, kontabilitetit, zhvillimit të planeve të biznesit, projekteve, konsulencës dhe të trajnimeve.