Agency Saba

Agency Saba daton që nga viti 1994 duke ofruar shërbime të libërmbajtjes, kontabilitetit, përpunim automatik të shënimeve, konsalting financiar dhe të tatimeve, konsalting juridik dhe konsalting në ndërtimtari, trajnime në menaxhmentin financiar dhe llogarimbajtjes për shumë biznese  Pas vitit 1999, Agjencia Saba e ka zgjeruar gamën e shërbimeve edhe me prodhimin e softuerëve, dizajnimin e uebfaqeve, projektime në ndërtimtari, biznes plane, hulumtime të ndryshme për tregun e punës, gjetjen e vendeve të punës etj.