Takimi i Këshillit të Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve dhe Auditorëve

Kryetarja e Këshillit të ShKÇAK Znj. Afërdita Gashi dhe Drejtoresha Ekzekutive Znj. Ardiana Bunjaku po marrin pjesë në takimin e radhës të Këshillit të Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve dhe Auditorëve...

2019-11-14 - 09:36 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me datë 5 dhe 6 dhjetor, 2019  me temë: Azhurnimet e fundit në legjislacionin tatimor Vlerësimi i investimeve kapitale (buxhetimi i...

2019-11-12 - 11:43 Lexo me shumë

ShKÇAK shënon Ditën Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Auditimit

Sot me datë 11 nëntor, 2019,  me rastin e shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Auditimit, Shoqata e Kontabilistëve dhe Auditorëve mbajti seminarin me temën: “Rëndësia e Etikës në Zhvillimin e...

2019-11-11 - 01:16 Lexo me shumë

Dita Ndërkombëtare e Kontabilitetit dhe Auditimit

Historia e Ditës Ndërkombëtare të Profesionit të  Kontabilitetit dhe Auditimit Historia e profesionit të kontabilitetit dhe auditimit si një praktikë e vendosur daton disa mijëvjeçarë. Regjistrimet dhe dokumentet me origjinë nga...

2019-11-10 - 12:33 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me datë 11 dhe 12 nëntor, 2019  me temë: Standardi ndërkombëtar për angazhimet e rishikimeve (2400) dhe Kodi i Etikës   Për...

2019-11-05 - 11:43 Lexo me shumë

Rëndësia e SNRF 15 - “Të Ardhurat nga Kontratat me Klientët”

SNRF 15 "Të Ardhurat nga Kontratat me Klientët” zëvendëson SNK 11, SNK 18, KIRFN 13, KIRFN 15, KIRFN 18 dhe KIS 31. Ky standard zbatohet për të gjitha kontratat me klientët, përveç kontratave që trajtohen nga standardet IAS 17, IFRS 9,...

2019-11-04 - 09:54 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me datë 5 dhe 6 nëntor, 2019  me temë: SNRF 15- Të hyrat nga kontratat me klientët   Për më shumë informata rreth EVP,...

2019-10-31 - 03:43 Lexo me shumë

Takimi i Përgjithshëm i Federatës Evropiane të Kontabilistëve dhe Auditorëve për NVM (EFAA) 2019

Kryetarja e Këshillit të ShKÇAK Znj. Afërdita Gashi dhe Drejtoresha Ekzekutive Znj. Ardiana Bunjaku po marrin pjesë në Takimin e Përgjithshëm të Federatës Evropiane të Kontabilistëve dhe Auditorëve për NVM (EFAA) për...

2019-10-24 - 05:35 Lexo me shumë

Roli i profesionit në nevojat për zhvillim të NVM-ve

Përfaqësues të ShKÇAK po marrin pjesë në ngjarjen e përbashkët të Federatës Evropiane të Kontabilistëve dhe Auditorëve për NVM (EFAA) dhe Accountancy Europe me temë  “Roli i profesionit në nevojat...

2019-10-24 - 11:47 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në një-ditore e cila do të mbahet me datë 31 tetor, 2019  me temë: Parandalimi i pastrimit të parave me shembuj praktik   Për më shumë informata rreth EVP,...

2019-10-22 - 03:43 Lexo me shumë

Raporti i ri thekson Profesionin e Kontabilitetit dhe Auditimit si nxitësin kryesor të progresit në adoptimin e Standardeve Ndërkombëtare

Që nga viti 2000, Organizatat anëtare të Federatës Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Auditimit (FNK) kanë qenë instrumente kyçe në procesin e adoptimit dhe implementimit të standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit dhe...

2019-10-14 - 03:31 Lexo me shumë

KONFERENCA - Rishikimi i pasqyrave financiare: Kërkesë ligjore për NVM-të në Kosovë

Baker Tilly Kosovë në bashkëpunim me Odën Ekonomike të Kosovës dhe Shoqatën e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës sot organizuan konferencë diskutimi në lidhje me kërkesën e re ligjore...

2019-10-09 - 12:17 Lexo me shumë

ShKÇAK pjesëmarrëse në “Trajnimin e Trajnerëve” të organizuar në kuadër të programit PULSAR

Përfaqësues të ShKÇAK së bashku me përfaqësues të Qeverive, Universiteteve si dhe Organizatave Profesionale të Kontabilitetit dhe Auditimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Partneritetit Lindor të BE po marrin pjesë...

2019-10-07 - 03:25 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në një-ditore e cila do të mbahet me datë 20 shtator, 2019  me temë: Zbatimi në praktikë i procedurave te auditimit   Për më shumë informata rreth EVP,...

2019-09-17 - 10:43 Lexo me shumë

Nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit mes ShKÇAK-së dhe IKM

Sot me 13 shtator 2019, gjatë seminarit me temë “Profesionistët e së ardhmes” u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit mes Shoqatës së Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK) dhe...

2019-09-13 - 03:28 Lexo me shumë

ShKÇAK organizoi seminarin me temë "Profesionistët e së Ardhmes"

Sot, 13 shtator, 2019, u mbajt seminari me temë “Profesionistët e së ardhmes” i organizuar nga Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK). Seminari u hap nga Znj. Ardiana Bunjaku –...

2019-09-13 - 02:24 Lexo me shumë

Edukimi i Vazhdueshëm Profesional (EVP) - Plani 2020

ShKÇAK e përkufizon Edukimin e Vazhdueshëm Profesional (EVP) si:  “Ruajtja, përmirësimi dhe zhvillimi sistematik e i vazhdueshëm i njohurive, aftësive dhe mundësive të nevojshme për të punuar si Kontabilist i...

2019-09-11 - 03:07 Lexo me shumë

Rëndësia e SNRF 16 - Lizingu dhe SNRF 17 - Kontratat e Sigurimeve

SNRF 16 dhe SNRF 17 janë dy standardet e fundit dhe më të rejat të publikuara nga Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit. SNRF 16 Standardi i ri SNRF 16 -Lizingu do t'iu kërkojë kompanive që të paraqesin shumën e...

2019-09-06 - 11:32 Lexo me shumë

Seminar dhe Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK  ka organizuar Seminar  i cili do të mbahet më 13 shtator, 2019 me temë:  "Profesionistët e së ardhmes"  dhe EVP-në dyditore e cila do të mbahet në datat 13 dhe 14 shtator, 2019 me...

2019-09-04 - 10:43 Lexo me shumë

BSNKSP publikon Draftin për adresimin e kontabilitetit për instrumentet specifike financiare të sektorit publik

Komentet e akterëve relevant për Draftin 69 kërkohen deri më 31 dhjetor, 2019 Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik (BSNKSP) ka publikuar një Draft për komentim  lidhur me Instrumentet Financiare të...

2019-08-29 - 10:27 Lexo me shumë

NJOFTIM: lidhur me shqyrëtimin e kërkesave financiare

Për shkak të volumit ditor të kërkesave tuaja drejtuar departamentit të financave, ju njoftojmë se nga sot (datë 22 gusht 2019) këto kërkesa do të shqyrtohen gjatë ditëve si në vijim: E martë – e premte, brenda 24...

2019-08-22 - 02:13 Lexo me shumë

Rëndësia e Çertifikimit në Auditim të Brendshëm

Auditimi i Brendshëm është një profesion dinamik dhe mjaft interesant pasi që të jep mundësi të panumërta për t’u zhvilluar profesionalisht dhe për të dhënë kontribut të dukshëm në të gjitha nivelet...

2019-08-08 - 12:21 Lexo me shumë

Specializohu duke ju nënshtruar vetëm NJË PROVIMI

Studentët e universiteteve me të cilat ShKÇAK ka bashkëpunim dhe të cilët kanë përfunduar studimet apo janë në prag të përfundimit të studimeve si në Fakultetin Ekonomik, Departamenti i Kontabilitetit, UBT, Riinvest,...

2019-08-08 - 10:06 Lexo me shumë

Rëndësia e Specializimit në Programet Ekspert Tatimor dhe Ekspert i Lartë Tatimor

Si pjesë e shoqërisë dinamike ku profesionet lindin në përputhje me zhvillimet sociale dhe ekonomike edhe në vendin tonë pas disa viteve të ndërtimit të sistemit tatimor shfaqet nevoja për profesionist të fushës së...

2019-08-06 - 01:24 Lexo me shumë

RËNDËSIA E SPECIALIZIMIT NË PROGRAMIN EKSPERT I LICENCUAR I FORENZIKËS FINANCIARE

Krizat e fundit financiare kanë theksuar nevojën për profesionistë më të kualifikuar në lëminë e forenzikës financiare. Rrjedhimisht, kërkesa për profesionistët me ekspertizë në luftimin e korrupsionit, mashtrimit ekonomik...

2019-08-02 - 03:31 Lexo me shumë

ShKÇAK pjesëmarrëse në punëtorinë e Komunitetit të Praktikës për Raportim Financiar

Përfaqësues të ShKÇAK, Ministrisë së Financave dhe Këshillit Kosovar për Raportim Financiar po marrin pjesë në punëtorinë dy ditore të Komunitetit të Praktikës për Raportim Financiar me temë “Vlerësimi...

2019-07-02 - 04:48 Lexo me shumë

Mbledhjen e Përgjithshme Vjetore e EFAA-së 2019

Drejtoresha Ekzekutive e ShKÇAK-së, Znj. Ardiana Bunjaku është duke marrë pjesë në Mbledhjen e Përgjithshme Vjetore të Federatës Evropiane të Kontabilistëve dhe Auditorëve për NVM (EFAA) për vitin 2019, e cila po mbahet...

2019-06-28 - 02:23 Lexo me shumë

Konferenca Ndërkombëtare e EFAA-së - "Ndërtimi i Praktikës Digjitale"

Përfaqësues të ShKÇAK po marrin pjesë në Konferencën Ndërkombëtare të Federatës Evropiane të Kontabilistëve dhe Auditorëve për NVM (EFAA) me temë “Ndërtimi i Praktikës Digjitale”, që po...

2019-06-27 - 02:57 Lexo me shumë

Takimet e Grupeve të Ekspertëve të Kontabilitetit dhe Auditimit të EFAA-së

Përfaqësues të ShKÇAK po marrin pjesë në Takimet e Grupeve të Ekspertëve të Kontabilitetit dhe Auditimit të Federatës Evropiane të Kontabilistëve dhe Auditorëve për NVM (EFAA), që po mbahen në Amsterdam,...

2019-06-26 - 06:57 Lexo me shumë

ShKÇAK pjesëmarrëse në Mbledhjen e Përgjithshme të Asamblesë të FCM

ShKÇAK merr pjesë në Mbledhjen e Përgjithshme të Asamblesë të Federatës Mesdhetare e Kontabilistëve (FCM). Kryetarja e ShKÇAK-së, Znj. Afërdita Gashi është duke përfaqësuar Shoqatën në Mbledhjen e...

2019-06-21 - 03:08 Lexo me shumë