Njoftim - MFT merr vendim për zgjatjen e afatit për dorëzimin e deklaratave dhe pagesën e tatimeve

2020-03-19 - 04:04

Ministria e Financave dhe Transfereve ka publikuar Vendimin për zgjatjen deri më 30 Prill, 2020 të afatit për dorëzimin e deklaratave, raporteve dhe pagesave të detyrimeve tatimore si dhe trajtimin dhe vendosjen lidhur me rimburësimet, që ndërlidhen me zbatimin e legjislacionit tatimor në fuqi.

Ju lutemi  klikoni KETU për të qasur VENDIMIN