Kanë filluar konsultimet globale mbi menaxhimin e cilësisë në nivel të firmave dhe angazhimeve

Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit dhe Sigurisë (BSNAS) kërkon koment publik deri më 1 Korrik, 2019 mbi tre standardet e ndërlidhura që adresojnë menaxhimin e cilësisë.  Propozimet sjellin ndryshime të...

2019-02-21 - 02:05 Lexo me shumë

Kërkesat për Raportim Jo-Financiar të NVM-ve: Ndjekja e Zhvillimit të Drejtë dhe të Qëndrueshëm

ShKÇAK është duke marrë pjesë në tryezën me anëtarë të Parlamentit Evropian, përfaqësues të NVM-ve, ekspertë dhe profesionistë të kontabilitetit dhe auditimit, e cila është organizuar nga Federata Evropiane...

2019-02-19 - 09:02 Lexo me shumë

Standardi i ri i edukimit ka në fokus zhvillimin profesional

Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Edukimit në Kontabilitet (BSNEK) ka publikuar Standardin Ndërkombëtar të Edukimit (SNE) 7 të rishikuar - Edukimi i Vazhdueshëm Profesional. Standardi sqaron parimet dhe kërkesat se si organizatat profesionale...

2019-02-11 - 03:33 Lexo me shumë

BSNKSP paraqet udhëzime për fushat e rëndësishme të Shpenzimeve Publike

Çështjet e përfitimeve sociale të SNKSP dhe Drafti i Ekspozimit për shërbimet kolektive dhe individuale Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik (BSNKSP) ka lëshuar një standard të ri dhe një...

2019-02-11 - 02:32 Lexo me shumë

Njohje reciproke të thirrjeve profesionale në mes të ShKÇAK dhe CIPFA

Që nga viti 2016, ShKÇAK ka funksionalizuar marrëveshjen e bashkëpunimit me Institutin e Licencuar për Financa Publike në Britani të Madhe (CIPFA), me ç ‘rast anëtarëve të saj të sektorit publik u është mundësuar...

2019-02-08 - 04:33 Lexo me shumë

Njohje reciproke të thirrjeve profesionale në mes të ShKÇAK dhe ACCA

Pas përfundimit të monitorimit nga ana e Shoqatës së Auditorëve të Çertifikuar në Angli (ACCA)mbi nivelin e matjes së njohurive, ShKÇAK është ri akredituar nga ACCA  për të gjitha lëndët e nivelit...

2019-02-08 - 02:41 Lexo me shumë

ShKÇAK është ri akredituar nga Shoqata e Auditorëve të Çertifikuar në Angli (ACCA) për vitet 2019-2023

Pas përfundimit të monitorimit nga ana e ACCA-së mbi nivelin e matjes së njohurive, ShKÇAK është ri akredituar nga ACCA për të gjitha lëndët e nivelit themelor duke bërë që ShKÇAK përsëri të përfitoj...

2019-01-23 - 04:29 Lexo me shumë

Kontabilistët duhet të shfrytëzojnë mundësinë për të udhëhequr në mënyrë efektive Menaxhimin e Rrezikut të Ndërmarrjeve

Sipas një raporti të publikuar nga Federata Ndërkombëtare e Kontabilistëve (FNK), kontabilistët profesionistë kanë një mundësi të madhe për të ndihmuar në menaxhim të rrezikut të ndërmarrjeve (MRN) më efektiv...

2019-01-18 - 09:51 Lexo me shumë

Diskutohen rekomandimet dhe komentet mbi Projektligjin për Administratën Tatimore dhe Procedurat

Prishtinë, 16 janar, 2019 - Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK) në bashkëpunim me Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë (OEAK) organizuan tryezë diskutimi me biznese dhe profesionistët...

2019-01-16 - 11:59 Lexo me shumë

NJOFTIM

Ju njoftojmë se për shkakë të motit të ftohtë dhe reshjeve të borës, të gjitha provimet do të shtyhen për një javë.   Orari i provimeve të Afatit Janar, 2019.

2019-01-10 - 04:43 Lexo me shumë

Njoftim

Me rastin e festave të fundvitit, Zyra Ekzekutive e ShKÇAK do të jetë e mbyllur nga data 24 dhjetor 2018 deri me 3 janar 2019. Të gjitha ligjëratat do të vazhdojnë sipas orarit të rregullt, si dhe për cfarëdo pyetje mund të drejtoheni...

2018-12-24 - 01:36 Lexo me shumë

Propozimet e reja të edukimit global shtojnë teknologjinë dhe aftësitë e skepticizmit në profesionin e kontabilitetit dhe auditimit

Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Edukimit  në Kontabilitet (BSNEK) publikoi sot për komentim publik ndryshimet e propozuara në Standardet Ndërkombëtare të Edukimit (SNE-të) mbi zhvillimin fillestar dhe të vazhdueshëm profesional...

2018-12-14 - 09:43 Lexo me shumë

Përfaqsuesit e Bankës Botërore gjatë vizitës së tyre në ShKÇAK-në

Sot, 10 Dhjetor, 2018 – Ekipi i Bankës Botërore gjatë vizitës së tyre në Kosovë u takua me përfaqësuesit e Shoqatës së Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës...

2018-12-10 - 05:23 Lexo me shumë

Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës shënon ditën ndërkombëtare kundër korrupsionit

Në ditën ndërkombëtare kundër korrupsionit, Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar  dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK), anëtare me të drejta të plota në Federatën Ndërkombëtare të...

2018-12-09 - 02:50 Lexo me shumë

Zhvillimi i rregulloreve efektive, transparenca e lartë dhe rritja gjithëpërfshirëse janë të nevojshme për progresin ekonomik global

Rekomandimet e FNK-së për fokusin e G20 në rindërtimin e besimit publik Federata Ndërkombëtare e Kontabilistëve (FNK) u bën thirrje vendeve të G20 që të ndjekin rregulloret efektive, transparencën e lartë dhe rritjen...

2018-11-29 - 01:42 Lexo me shumë

Urime 28 Nëntori nga ShKÇAK!

2018-11-28 - 09:03 Lexo me shumë

Konferenca e Ministrave me temë “Informacioni Financiar: Katalizator për Integrimin Ekonomik”

Sot, më 27 nëntor, 2018, po mbahet Konferenca e Ministrave me temë “Informacioni Financiar: Katalizator për Integrimin Ekonomik”, organizuar nga Qendra për Reforma në Raportim Financiar e Bankës Botërore në Vjenë.   Në...

2018-11-27 - 11:39 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dyditore e cila do të mbahet në datat 22 dhe 23 nëntor 2018  me temë: “Përgjigja ndaj mospajtueshmërisë me ligjet dhe rregulloret (NOCLAR) së bashku me SNA 250 (i...

2018-11-22 - 02:46 Lexo me shumë

BSNAS kërkon komente nga publiku mbi draftin e ekspozimit për procedurat e rëna dakord

Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit dhe Sigurisë (BSNAS) kërkon koment publik deri më 15 mars 2019 mbi draftin e ekspozimit të Standardit Ndërkombëtar mbi Shërbimet e Ndërlidhura (SNSN) 4400 të rishikuar, Procedurat e Rëna...

2018-11-19 - 02:51 Lexo me shumë

Raporti i përbashkët i FNK dhe CIPFA zbulon se 65% e qeverive globale do të raportojnë në baza akruale deri në vitin 2023

Raporti i përbashkët i Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve(FNK) dhe Institutit të Licencuar për Financa Publike, Kontabilitet dhe Auditim(CIPFA) parashikon avancim të shpejtë të kontabilitetit akrual dhe adoptimit të standardeve...

2018-11-19 - 02:01 Lexo me shumë

TË OFROHEN MË SHUMË MUNDËSI PËR GRATË NË FUSHËN E NDËRMARRËSISË

Prishtinë, 15 nëntor, 2018 – Në vazhdën e aktiviteteve të cilat po organizohen me shënimin e Javës Globale të Ndërmarrësisë, Drejtoresha Ekzekutive e ShKÇAK-së, Znj.Ardiana Bunjaku ishte e ftuar si paneliste në...

2018-11-15 - 02:15 Lexo me shumë

Rëndësia e SNRF 15 “Të Ardhurat nga Kontratat me Klientët”

SNRF 15 "Të Ardhurat nga Kontratat me Klientët” zëvendëson SNK 11, SNK 18, KIRFN 13, KIRFN 15, KIRFN 18 dhe KIS 31. Ky standard zbatohet për të gjitha kontratat me klientët, përveç kontratave që trajtohen nga standardet IAS 17, IFRS 9,...

2018-11-15 - 11:37 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dyditore e cila do të mbahet në datat 22 dhe 23 nëntor 2018  me temë: “SNRF 15 - të hyrat nga kontratat me klientët" Për më shumë informata, klikoni...

2018-11-13 - 02:46 Lexo me shumë

Drejtoresha Ekzekutive e ShKÇAK është zgjedhur anëtare e Panelit Këshillues mbi Pajtueshmërinë në kuadër të Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve

Në mbledhjen e Këshillit të Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve (FNK) të mbajtur me 1 nëntor, 2018 në Sidnej të Australisë, znj. Ardiana Bunjaku, Drejtoreshë Ekzekutive e Shoqatës së Kontabilistëve të...

2018-11-12 - 01:34 Lexo me shumë

Kontabiliteti dhe Auditimi pa kufij: Standardet globale dhe arritja e adoptimit të tyre në gjithë botën

Standardet ndërkombëtare të cilat janë transparente dhe me cilësi të lartë janë shtylla themelore e arkitekturës financiare globale. Adoptimi dhe impelmetimi i tyre përmirësojnë disponueshmërinë e informacionit financiar të...

2018-11-12 - 11:00 Lexo me shumë

Kongresi Botëror i Kontabilistëve 2018

Përfaqësueset e ShKÇAK znj. Afërdita Çarkaxhiu Gashi - Kryetare e Këshillit dhe znj. Ardiana Bunjaku - Drejtoreshë Ekzekutive, po marrin pjesë në Kongresin Botëror të Kontabilistëve i cili po mbahet në Sidnej,...

2018-11-06 - 01:53 Lexo me shumë

BSNAS avancon Auditimin e Vlerësimeve Kontabël në mbështetje të Cilësisë së Auditimit

Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit dhe Sigurisë (BSNAS) ka lansuar Standardin Ndërkombëtar të Auditimit (SNA) 540 (të rishikuar), standard për auditimin e vlerësimeve kontabël dhe shpalosjen e informacioneve shpjeguese lidhur me...

2018-11-06 - 11:19 Lexo me shumë

Filluan ligjëratat e trajnimit për inspektorët e Administratës Tatimore të Kosovës

Sot, me 5 nëntor 2018, filluan ligjëratat me grupin e parë të inspektorëve të Administratës Tatimore të Kosovës (ATK) të cilët po i nënshtrohen trajnimit në programin e “Ekspertit Tatimor” të modeluar enkas për...

2018-11-05 - 02:46 Lexo me shumë

Rëndësia e Çertifikimit në Auditim të Brendshëm

Auditimi i Brendshëm është një profesion dinamik dhe mjaft interesant pasi që të jep mundësi të panumërta për t’u zhvilluar profesionalisht dhe për të dhënë kontribut të dukshëm në të gjitha nivelet...

2018-11-01 - 02:04 Lexo me shumë

ShKÇAK PJESËMARRËSE NË TAKIMIN E KËSHILLIT TË FEDERATËS NDËRKOMBËTARE TË KONTABILISTËVE

Takimi i Këshillit të Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve u mbajt me 1 Nëntor, 2018 në Sidnej të Australisë. Më këtë takim ShKÇAK u përfaqësua nga znj. Afërdita Çarkaxhiu Gashi – Kryetare...

2018-11-01 - 01:31 Lexo me shumë