Panel diskutimi: Raportimin Financiar - Kërkesat Ligjore dhe Sfidat e Implementimit

2022-04-22 - 03:05

Prishtinë, 22 prill, 2022 - Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës pas sesionit të Edukimit të Vazhdueshëm Profesional mbajti një panel diskutimi me Kryetarin e Këshillit të Kosovës për Raportim Financiar (KKRF) Z. Nexhat Kryeziu, Z. Sokol Shasivari anëtar në KKRF, Kryetarin e ShKÇAK Z. Nazmi Pllana dhe Drejtoreshën Ekzekutive të ShKÇAK Znj. Ardiana Bunjaku.

Panelistët së bashku me anëtarët e ShKÇAK diskutuan lidhur me Raportimin financiar- kërkesat ligjore sfidat e implementimit dhe mundësitë për ndryshimet e nevojshme të ligjit për kontabilitet dhe raportim financiar.