Publikimet më të reja nga Accountancy Europe

2022-07-01 - 03:09

Accountancy Europe ka lansuar një seri të re publikimesh mbi:
 

 
Publikimet theksojnë se sa të ndryshme janë regjimet në të gjitha këto fusha në 30 vende evropiane, pas zbatimit të rregullave të auditimit të BE-së të vitit 2014.
 
Regjimet e ndryshme kombëtare çojnë në kompleksitet, kosto shtesë të pajtueshmërisë dhe vështirësi praktike dhe operative për kompanitë dhe firmat e auditimit që operojnë ndërkombëtarisht. Accountancy Europe propozon përmirësimin e regjimeve të vendeve për të përmirësuar gjendjen aktuale dhe për të krijuar një ambient të barabartë në Evropë.
 
Kjo seri prej 4 publikimesh synon të informojë politikëbërësit në kontekstin e iniciativës së vazhdueshme të Komisionit Evropian (KE) për raportimin e korporatave.