Ftesë për pjesëmarrje në Eventin e përbashkët të EFAA, EFRAG dhe NVM-të e bashkuara (08/07/2022 | 14:00 - 16:00)

2022-07-04 - 04:08

Federata Evropiane e Kontabilistëve dhe Auditorëve për NVM-të (EFAA), Grupi Këshillues Evropian i Raportimit Financiar (EFRAG) dhe NVM-të e bashkuara organizojnë eventin e përbashkët i cili ka për qëllim informimin dhe diskutimin mbi draftet e EFRAG të Draft Standardeve Evropiane të Raportimit të Qëndrueshmërisë, me fokus të veçantë në Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme dhe Firmat e Vogla dhe të Mesme të Kontabilitetit dhe Auditimit.
 

  • Data: 08 Korrik, 2022
  • Orari: 14:00 - 16:00
  • Gjuha: Angleze
  • Linku për regjistrim: klikoni KËTU

 

  • Për detaje të eventit në fjalë,  ju lutem klikoni KËTU