PROFESIONET E LIRA DHE ROLI I TYRE NË PARANDALIMIN E PASTRIMIT TË PARAVE

2022-02-02 - 03:00

Artikull i shkruar nga: Prof. Dr. Hysen ÇELA *Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës

 

RREZIKU I PASTRIMIT TË PARAVE. PSE PARAT E VEPRIMTARIVE KRIMINALE NUK DUHET TË FUTEN NË RRJEDHËN E BIZNESIT TË LIGJSHËM? VEPRIMET DHE MASAT E ANËTARËVE TË PROFESIONIT NË LUFTËN KUNDËR PASTRIMIT TË  PARAVE DHE FINANCIMIT TË TERRORIZMIT.

Artikullin e plotë e gjeni në këtë LINK