Ftesë për pjesëmarrje në Konferencën Ndërkombëtare të EFAA 2022 (02/06/2022 | 09:30 - 16:30)

2022-05-27 - 02:56 Federata Evropiane e Kontabilistëve dhe Auditorëve për NVM (EFAA) organizon Konferencën Ndërkombëtare për vitin 2022.

Tema: Transformimi i Firmave Praktikuese të Kontabilitetit dhe Auditimit: Firmat e Vogla dhe të Mesme të Kontabilitetit dhe Auditimit mirëpresin ndryshimin

Data: 02 Qershor, 2022
Orari: 09:30 - 16:30
Gjuha: Angleze
Linku për regjistirim: klikoni KËTU


Për detaje të Konferencës,  ju lutem klikoni KËTU