Puntoria vjetore e ShKÇAK “Ruajtja e qeverisjes së mirë”

2021-12-17 - 06:08

Më 16 dhe 17 dhjetor 2021, ShKÇAK mbajti punëtorinë vjetore “Ruajtja e qeverisjes së mirë” me anëtarët e Bordit, Komisionet e saj dhe Zyrën Ekzekutive.


Qëllimi i punëtorisë ishte përcaktimi dhe planifikimi i aktiviteteve të punës për vitin 2022, për të implementuar objektivat strategjike të ShKÇAK, përmes digjitalizimit të proceseve dhe sistemeve në shërbim  të anëtarëve. Punëtoria konfirmoi vizionin e SKÇAK, e cila siguron një ndërlidhje të duhur të roleve me fokus për mbrojtjen e interesit publik dhe zhvillimin e profesionit të kontabilitetit dhe auditimit në Kosovë.