Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

2022-09-09 - 12:43

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me 28-29 shtator, 2022 me temën:

  • SNRF 16 - Lizingu;  SNK 38 - Pasuritë jo-qarkulluese të patrupëzuara dhe SNK 40 - Prona Investuese

 

Për më shumë informata rreth EVP, klikoni Këtu