Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

2021-12-25 - 06:43

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në  një-ditore e cila do të mbahet me 29 dhjetor, 2021 me temën:

  • DIGJITALIZIMI I PROFESIONIT  (PËRPARËSITË DHE SFIDAT E IMPLEMENTIMIT TË ZHVILLIMEVE TË REJA TEKNOLOGJIKE):

- Trendet e zhvillimit të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit TIK;

- Digjitalizimi dhe shfrytëzimi i teknologjisë si mundësië e zhvillimit të profesionit;

- Kompetencat teknike në TIK sipas standardit IES 2.

 

Për më shumë informata rreth EVP, klikoni KETU