Kongresi Botëror i Kontabilistëve 2018

Përfaqësueset e ShKÇAK znj. Afërdita Çarkaxhiu Gashi - Kryetare e Këshillit dhe znj. Ardiana Bunjaku - Drejtoreshë Ekzekutive, po marrin pjesë në Kongresin Botëror të Kontabilistëve i cili po mbahet në Sidnej,...

2018-11-06 - 01:53 Lexo me shumë

BSNAS avancon Auditimin e Vlerësimeve Kontabël në mbështetje të Cilësisë së Auditimit

Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit dhe Sigurisë (BSNAS) ka lansuar Standardin Ndërkombëtar të Auditimit (SNA) 540 (të rishikuar), standard për auditimin e vlerësimeve kontabël dhe shpalosjen e informacioneve shpjeguese lidhur me...

2018-11-06 - 11:19 Lexo me shumë

Filluan ligjëratat e trajnimit për inspektorët e Administratës Tatimore të Kosovës

Sot, me 5 nëntor 2018, filluan ligjëratat me grupin e parë të inspektorëve të Administratës Tatimore të Kosovës (ATK) të cilët po i nënshtrohen trajnimit në programin e “Ekspertit Tatimor” të modeluar enkas për...

2018-11-05 - 02:46 Lexo me shumë

Rëndësia e Çertifikimit në Auditim të Brendshëm

Auditimi i Brendshëm është një profesion dinamik dhe mjaft interesant pasi që të jep mundësi të panumërta për t’u zhvilluar profesionalisht dhe për të dhënë kontribut të dukshëm në të gjitha nivelet...

2018-11-01 - 02:04 Lexo me shumë

ShKÇAK PJESËMARRËSE NË TAKIMIN E KËSHILLIT TË FEDERATËS NDËRKOMBËTARE TË KONTABILISTËVE

Takimi i Këshillit të Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve u mbajt me 1 Nëntor, 2018 në Sidnej të Australisë. Më këtë takim ShKÇAK u përfaqësua nga znj. Afërdita Çarkaxhiu Gashi – Kryetare...

2018-11-01 - 01:31 Lexo me shumë

HULUMTIMI I RI GLOBAL SHFAQË TRANSFORMIMIN DIGJITAL DHE MENAXHIMIN E TALENTIT SI PIKË KYÇE PËR RRITJEN E FIRMAVE TË VOGLA TË KONTABILITETIT DHE AUDITIMIT

Nju Jork, 23 tetor, 2018 - Sipas rezultateve të një studimi global të bërë nga Federata Ndërkombëtare e Kontabilitetit mbi Praktikat e Vogla dhe të Mesme (PVM) gjatë vitit 2018, kontabilistët dhe auditorët që punojnë në PVM po...

2018-10-31 - 03:50 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dyditore e cila do të mbahet në datat 29 dhe 30 tetor 2018  me temë: Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar për Ndërmarrjet e Vogla dhe të...

2018-10-23 - 10:57 Lexo me shumë

Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dyditore e cila do të mbahet në datat 22 dhe 23 tetor 2018  me temë: SNA 320 Materialiteti në planifikimin dhe kryerjen e një auditimi - me shembuj praktik; dhe SNA 530 Mostrimi...

2018-10-17 - 11:35 Lexo me shumë

Takimi i Komisionit për Zhvillimin e Organizatave Profesionale të Kontabilitetit dhe Auditimit të FNK-së

Drejtoresha Ekzekutive e ShKÇAK znj. Ardiana Bunjaku, Këshilltare Teknike në Komisionin për Zhvillimin e Organizatave Profesionale të Kontabilitetit dhe Auditimit të Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve (PAODC), po merr pjesë...

2018-10-12 - 10:50 Lexo me shumë

Kontabiliteti dhe Auditimi në Ballkanin Perëndimor: Bashkëpunimi rajonal mund të shpie në avancime kombëtare

Gjatë tranzicionit nga sistemi socialist në ekonomi të tregut, duke përfshirë disa dekada turbulente dhe konfliktuoze, vendet e Ballkanit Perëndimor si Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia, kanë bërë progres...

2018-10-09 - 02:11 Lexo me shumë

Hulumtimi i ri nga FNK thotë se Gjenerata-Z preferon konservatizëm ekonomik në politika publike dhe kërkon stabilitet në karrierë

51% e Gjeneratës-Z mendojnë se është e rëndësishme për qeverinë e tyre të prioritizojë një qasje kombëtare ndaj politikave publike, ndërsa 32% preferojnë një qasje globale. Prioritetet kryesore të Gjeneratës-Z...

2018-10-04 - 11:04 Lexo me shumë

Raporti i ri nga IAB dhe FNK përshkruan pikat kyçe për një qeverisje të fuqishme

Rolet e veçanta të Funksionit të Auditimit të Brendshëm dhe Financave ofrojnë mbështetje të rëndësishme. Sipas ekspertëve të paraqitur në një raport të ri nga Instituti i Auditorëve të Brendshëm (IAB) dhe...

2018-09-24 - 11:04 Lexo me shumë

Nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit mes ShKÇAK-së dhe Këshillit për Mbikëqyrjen dhe Avancimin e Auditimit në Republikën e Maqedonisë

Sot me 17 shtator 2018, u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit mes Shoqatës së Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK) dhe Këshillit për Mbikëqyrjen dhe Avancimin e Auditimit në...

2018-09-17 - 04:04 Lexo me shumë

Konferenca e 16-të Vjetore e Federatës Mesdhetare të Kontabilistëve

Drejtoresha Ekzekutive e ShKÇAK znj. Ardiana Bunjaku dhe Kryetarja e Këshillit znj. Afërdita Gashi Çarkaxhiu, po marrin pjesë në Konferencën e 16-të Vjetore të Federatës Mesdhetare të Kontabilistëve me titull “Auditimi dhe...

2018-09-13 - 04:04 Lexo me shumë

Mos të ngecim në të kaluarën - Si ndryshimi i qeverisjes së Organizatës Profesionale të Kontabilitetit dhe Auditimit ndihmoi në vendosjen e Kosovës në hartën globale të këtij profesioni

Në janar të vitit 2018, Federata Ndërkombëtare e Kontabilistëve(FNK) publikoi botimin “Përqëndrimi në Përformancë”  i cili ka për qëllim ngritjen e ndërgjegjësimit të Organizatave Profesionale të...

2018-09-12 - 04:56 Lexo me shumë

ROLI I KONTABILISTËVE DHE AUDITORËVE NË PARANDALIMIN E PASTRIMIT TË PARAVE DHE LUFTIMIN E FINANCIMIT TË TERRORIZIMIT

Anëtarët e ShKÇAK-së po marrin pjesë në punëtorinë trajnuese për Kontabilistë dhe Auditorë me temë: "Roli i Kontabilistëve dhe Auditorëve në Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të...

2018-09-04 - 11:19 Lexo me shumë

RRITJA E PRITSHMËRIVE NGA KONTABILISTËT DO TË THOTË NDRYSHIM I NEVOJAVE PËR EDUKIM DHE TRAJNIM

Gjatë takimit të Komisionit për Zhvillimin e Organizatave Profesionale të Kontabilitetit (OPK) të FNK që u mbajt në Manila, Filipine në qershor të vitit 2018, anëtarët e komisionit, shumë prej të cilëve kanë punuar për...

2018-08-16 - 01:48 Lexo me shumë

Edukimi Profesional në përputhshmëri me nevojat e bizneseve në Kosovë

U zhvillua takimi mes përfaqësuesve të Shoqatës së Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës, Odës Ekonomike të Kosovës, Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë dhe Ministrit të Arsimit z. Shyqyri...

2018-08-08 - 03:58 Lexo me shumë

ShKÇAK në koordinim me OEAK organizoi tryezë për diskutim mbi Ligjin Nr. 06/L-032 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim

Kontabiliteti, raportimi financiar dhe auditimi konsiderohen thelbësore në aftësimin e organizatave për të marrë vendime të informuara të biznesit bazuar në performancën e kaluar dhe atë të tashme financiare. Duke marrë...

2018-08-08 - 10:50 Lexo me shumë

Mbledhja e parë e Këshillit të ShKÇAK për mandatin 2018-2020

Me datë 05 korrik, 2018, u mbajt mbledhja e parë e Këshillit të ShKÇAK për mandatin 2018-2020. Në pajtueshmëri me statutin e Shoqatës, gjatë kësaj mbledhjeje u zgjodh Nënkryetarja e Këshillit dhe Thesaristi. Në pozitën...

2018-07-06 - 12:02 Lexo me shumë

Konferenca e përbashkët ShKÇAK-IEKA me temë “Sistemi i edukimit - rruga e duhur për sensibilizimin e palëve me interes dhe mbajtjes së reputacionit te profesionit”

Me datë 30 qershor, 2018, në qytetin historik të Vlorës u mbajt konferenca e përbashkët e Shoqatës së Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK) dhe Institutit të Ekspertëve Kontabël...

2018-07-06 - 11:50 Lexo me shumë

Mbledhja e Përgjithshme e Asamblesë 2018

Me datë 28 qershor, 2018, në qytetin e Vlorës në Shqipëri u mbajt Mbledhja e Përgjithshme e Asamblesë së Shoqatës së Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK). Në hapje të...

2018-07-06 - 11:19 Lexo me shumë

Konferenca Ndërkombëtare e EFAA: “Transformimi Dixhital i NVM-ve”

Përfaqësues të ShKÇAK-së marrin pjesë në konferencën ndërkombëtare “Transformimi Dixhital i NVM-ve”, të organizuar nga  Federata Europiane e Kontabilistëve dhe Auditorëve për Ndërmarrje të Vogla dhe...

2018-06-22 - 11:35 Lexo me shumë

ShKÇAK përfiton akreditim për tri programe të reja

Zgjerimi i kualifikimeve konform nevojave të profesionit në Kosovë, harmonizimi i vazhdueshëm i programeve të edukimit me standardet ndërkombëtare të edukimit dhe integrimi me zhvillimet globale janë objektiva që ShKÇAK i mban në fokus...

2018-06-01 - 03:40 Lexo me shumë

Bordi i Etikës Globale e rishkruan Kodin e Etikës për kontabilistët dhe auditorët profesionistë

Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Etikës për Kontabilistët (BSNEK) e ka publikuar Kodin e Etikës për kontabilistët edhe auditorët profesionistë, i cili është rishkruar tërësisht për përdorim dhe zbatim...

2018-04-16 - 09:56 Lexo me shumë

Llojllojshmëria e rregulloreve financiare i kushton 780 miliardë dollarë ekonomisë globale

Fragmentimi në rregulloret financiare globale kushton më shumë se 780 miliardë dollarë në vit, sipas një studimi të publikuar nga Federata Ndërkombëtare e Kontabilistëve (FNK) dhe Biznesi në Organizatën për Bashkëpunim...

2018-04-12 - 09:41 Lexo me shumë

Lajme përmbledhëse lidhur me punën aktuale të Bordit të Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik

Gjatë muajit mars, Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik (BSNKSP) mbajti takimin e parë për këtë vit në Nju Jork, ShBA ku diskutuan në lidhje me Të hyrat, Shpenzimet jo të këmbimit,...

2018-04-03 - 09:36 Lexo me shumë

BSNKSP është duke i mbledhur komentet e palëve të interesit lidhur me Strategjinë dhe Planin e Punës 2019-2023

Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik (BSNKSP / IPSASB) ka publikuar një Dokument Konsultativ lidhur me Strategjinë dhe Planin e Punës 2019-2023 të propozuar të këtij bordi. Draft Strategjia thekson...

2018-02-16 - 11:11 Lexo me shumë

ShKÇAK e shënon 10 vjetorin e Pavarësisë me konferencë mbi profesionin

Në shënim të 10 vjetorit të Pavarësisë së Republikës së Kosovës, Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK) organizoi konferencën “Zhvillimi i profesionit të...

2018-02-15 - 04:39 Lexo me shumë

BSNKSP propozon modelin e ri të kontabilitetit të qirasë për sektorin publik

Thirrje për komente në Draftin e Ekspozimit (DE) 64, Qiraja Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit të Sektorit Publik (BSNKSP / IPSASB), lëshoi për komente Draftin e Ekspozimit (DE) 64, Qiratë. DE 64 propozon një model...

2018-02-02 - 10:56 Lexo me shumë