KOHA PËR VEPRIM MBI QËNDRUESHMËRINË: HAPAT E ARDHSHËM PËR PROFESIONIN E KONTABILITETIT DHE AUDITIMIT

2022-02-28 - 09:01

Me themelimin e Bordit të Standardeve Ndërkombëtare të Qëndrueshmërisë (BSNQ), rrugëtimi drejtë së ardhmës është i qartë: Profesioni i kontabilitetit dhe auditimit duhet të udhëheqë rrugëtimin drejtë raportimit mbi çështjet klimatike dhe çështje të tjera materiale mjedisore, sociale dhe të qeverisjes dhe sigurinë e tyre - duke kontribuar në tregje dhe ekonomi të fuqishme dhe të qëndrueshme financiare dhe duke mundësuar Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB-së.

Për më shumë informata, klikoni këtu.