Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

2021-11-26 - 06:43

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në  dy-ditore e cila do të mbahet me 9 dhe 10 dhjetor, 2021 me temën:

  • SNA 800 - Konsiderata të veçanta - auditimet e pasqyrave financiare të përgatitura në pajtueshmëri me korniza për qëllime të veçanta dhe ISRS 4400 - Angazhimet për procedurat e rëna dakord (i rishikuar)

 

Për më shumë informata rreth EVP, klikoni KETU.