Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

2020-03-09 - 12:43

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në një-ditore e cila do të mbahet me datë 13 mars, 2020 me temë:

  • Risitë në Administratën Tatimore të Kosovës;
  • Deklarimi Vjetor për:

               a.       Tatim në të Ardhura Personale;

               b.       Tatim në të Ardhura të Korporatave;

               c.       Ortakëritë.

  • Aplikimi i ngarkesës së kundërt për TVSH, sipas ndryshimeve te fundit.

 

Për më shumë informata rreth EVP, klikoni KËTU.