ShKÇAK pjesë e Mbledhjes së Përgjithshme së Asamblesë dhe Konferencës Vjetore të FCM

2024-05-29 - 03:59

Me datë 27 dhe 28 maj, 2024 - Kryetari i ShKÇAK, Z. Adrian Alo dhe Anëtari i Komitetit Ekzekutiv të Federatës Mesdhetare të Kontabilistëve (FCM) Z. Nazmi Pllana janë duke e përfaqësuar Shoqatën në Mbledhjen e Përgjithshme të Asamblesë dhe Konferencën Vjetore të Federatës Mesdhetare të Kontabilistëve (FCM) të cilat po zhvillohen në Lisbonë, Portugali.

Ndër pikat e agjendës së mbledhjes së përgjithshme ishin prezentimi dhe aprovimi i pasqyrave financiare 2023, prezentimi dhe aprovimi i planit të aktiviteteve dhe buxheti për vitin 2024 si dhe çështje të tjera me rëndësi.

Ndërsa këtë vit Konferenca Vjetore fokus kishte “Kornizën mesdhetare për ESG (Environmental, Social, and Governance)”.

Ndër pikat e agjendës së Konferencës ishin temat në vijim:

  • Impakti i ESG në rajon;
  • Raporti i integruar (qëndrueshmërisë);
  • Auditimi më pak kompleks