Konkurs për punë në Vam Bend Sh.p.k: Financier/e - Kontabilist/e

Per konkursin ne Vam Bend Sh.p.k, klikoni ketu.

2021-10-07 - 10:48 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Accounting House Victoria: Intern Accountants

Per konkursin ne Accounting House Victoria, klikoni ketu.

2021-10-01 - 10:48 Lexo me shumë

Konkurs për punë në KRU ”Prishtina” SH.A: Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit

Per konkursin ne KRU "Prishtina" SHA, klikoni ketu.

2021-09-29 - 10:48 Lexo me shumë

Konkurs për punë në “OLYMP HAUS” SH.P.K: Kontabilist/e

Per konkursin ne OLYMP HAUSE SH.P.K., klikoni ketu.  

2021-09-23 - 12:48 Lexo me shumë

Konkurs për punë në N.H ”Ibër Lepenc” SH.A: Zyrtar/e Kryesor/e Financiar/e i/e Kompanisë

Per konkursin ne N.H Iber Lepenc SHA, klikoni ketu.

2021-09-23 - 12:48 Lexo me shumë

Konkurs për punë në BDO: Internship in Audit/Accounting

Për konkursin në BDO, klikoni këtu  

2021-09-14 - 03:48 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Boga & Associates Pristina Office: Junior Accountant

Për konkursin në Konkurs për punë në Boga & Associates Pristina Office, klikoni këtu.

2021-09-08 - 11:41 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Baker Tilly: Audit Assistant - 2 pozita, Accounting and Tax Assistant - 3 pozita and Intern - 3 pozita

Per konkursin ne Baker Tilly, klikoni ketu.

2021-09-02 - 02:45 Lexo me shumë

Konkurs për punë në “Prestige Français” SH.P.K.: Kontabilist/e

Për konkursin në “Prestige Français” SH.P.K., klikoni këtu

2021-09-01 - 01:45 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Vala Consulting: 4 (katër) praktikant/e për përiudhë tre mujore me mundësi punësimi

Per konkursin ne Vala Consulting, klikoni ketu

2021-09-01 - 10:00 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Institucionin Financiar Jo Bankar “Lesna” sh.a: Menaxher/e i/e Financave

Për konkursin në Lesna sh.a., klikoni këtu.

2021-08-30 - 10:00 Lexo me shumë

Konkurs për punë në BPB Bank: Auditor i Brendshëm i Lartë

Për konkursin në BPB Bank, klikoni këtu.

2021-07-08 - 10:00 Lexo me shumë

Konkurs për punë për njërin nga klientët e The HeadHunter: Accountant

Për konkursin në “The HeadHunter",  klikoni këtu

2021-07-07 - 03:35 Lexo me shumë

Konkurs për punë për njërin nga klientët e The HeadHunter: Senior Financial Controller

Për konkursin në “The HeadHunter",  klikoni këtu

2021-07-07 - 03:30 Lexo me shumë

Konkurs për punë në PwC Kosovo: Tax Associate

Për konkursin në PwC Kosovo, kliko këtu.

2021-07-07 - 01:00 Lexo me shumë

Konkurs për punë në “Prestige Français” SH.P.K.: Kontabilist/e

Për konkursin në “Prestige Français” SH.P.K., klikoni këtu

2021-06-17 - 01:45 Lexo me shumë

Konkurs për punë në SAF L.L.C: Praktikë në Kontabilitet/Financa me mundësi punësimi

Për konkursin në SAF L.L.C., klikoni këtu.

2021-06-11 - 01:45 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Burger King: Asistent/e i/e Financave

Për konkursin në Burger King, klikoni këtu.

2021-06-04 - 04:45 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Baker Tilly: Audit Assistant - 2 pozita, Accounting and Tax Assistant - 2 pozita and Audit Intern - 3 pozita

Për konkursin në Baker Tilly, klikoni këtu.

2021-05-28 - 04:45 Lexo me shumë

Konkurs për punë për njërin nga klientët e RSM Kosovo: Chief Financial Officer

Për konkursin në RSM Kosovo, kliko këtu.

2021-05-26 - 10:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në ShKÇAK: Zëvendës Drejtor Ekzekutiv

Për konkursin në ShKÇAK, klikoni këtu.

2021-05-19 - 03:27 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Deloitte: Tax Consultant Tax and Legal Department

Për konkursin në Deloitte, kliko këtu.

2021-05-19 - 01:47 Lexo me shumë

Konkurs për punë në PwC Kosovo: Tax Interns

Për konkursin në PwC Kosovo, kliko këtu.

2021-05-17 - 11:00 Lexo me shumë

Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK-së për sesionin SHTATOR 2021

Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK-së për sesionin SHTATOR 2021 Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës shpallë thirrje për regjistrim për trajnimet e sesionit të shtatorit....

2021-05-12 - 12:17 Lexo me shumë

Konkurs për punë në PwC Kosovo: Junior and Experienced Associates in Audit

Për konkursin në PwC Kosovo, kliko këtu.

2021-05-11 - 11:30 Lexo me shumë

Konkurs për punë në AFAM Sh.p.k.: Dy (2) Praktikantë/e me mundësi punësimi - Teknik i Kontabilitetit

Për konkursin në AFAM Sh.p.k., klikoni këtu

2021-05-05 - 09:41 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Zyra e Presidentes së Republikës së Kosovës: Auditor i Përgjithshëm i Republikës së Kosovës

Për konkursin për Auditor të Përgjithshëm, klikoni këtu.

2021-04-16 - 10:50 Lexo me shumë

Konkurs për punë në D.A.A.C: Kontabilist/e

Për konkursin në D.A.A.C, kliko këtu

2021-03-31 - 04:00 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Boga & Associates Pristina Office: Junior Accountant

Për konkursin në Konkurs për punë në Boga & Associates Pristina Office, klikoni këtu.

2021-02-16 - 04:41 Lexo me shumë

Konkurs për punë në ShKÇAK: Ekspert në auditimin e teknologjisë informative dhe menaxhimin e sistemeve/projekteve

Për konkursin në ShKÇAK, klikoni këtu.

2021-02-09 - 04:47 Lexo me shumë