Konkurs për punë në Burger King: Asistent/e i/e Financave

Për konkursin në Burger King, klikoni këtu.

2021-06-04 - 04:45 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Baker Tilly: Audit Assistant - 2 pozita, Accounting and Tax Assistant - 2 pozita and Audit Intern - 3 pozita

Për konkursin në Baker Tilly, klikoni këtu.

2021-05-28 - 04:45 Lexo me shumë

Konkurs për punë për njërin nga klientët e RSM Kosovo: Chief Financial Officer

Për konkursin në RSM Kosovo, kliko këtu.

2021-05-26 - 10:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në ShKÇAK: Zëvendës Drejtor Ekzekutiv

Për konkursin në ShKÇAK, klikoni këtu.

2021-05-19 - 03:27 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Deloitte: Tax Consultant Tax and Legal Department

Për konkursin në Deloitte, kliko këtu.

2021-05-19 - 01:47 Lexo me shumë

Konkurs për punë në PwC Kosovo: Tax Interns

Për konkursin në PwC Kosovo, kliko këtu.

2021-05-17 - 11:00 Lexo me shumë

Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK-së për sesionin SHTATOR 2021

Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK-së për sesionin SHTATOR 2021 Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës shpallë thirrje për regjistrim për trajnimet e sesionit të shtatorit....

2021-05-12 - 12:17 Lexo me shumë

Konkurs për punë në PwC Kosovo: Junior and Experienced Associates in Audit

Për konkursin në PwC Kosovo, kliko këtu.

2021-05-11 - 11:30 Lexo me shumë

Konkurs për punë në AFAM Sh.p.k.: Dy (2) Praktikantë/e me mundësi punësimi - Teknik i Kontabilitetit

Për konkursin në AFAM Sh.p.k., klikoni këtu

2021-05-05 - 09:41 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Zyra e Presidentes së Republikës së Kosovës: Auditor i Përgjithshëm i Republikës së Kosovës

Për konkursin për Auditor të Përgjithshëm, klikoni këtu.

2021-04-16 - 10:50 Lexo me shumë

Konkurs për punë në D.A.A.C: Kontabilist/e

Për konkursin në D.A.A.C, kliko këtu

2021-03-31 - 04:00 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Boga & Associates Pristina Office: Junior Accountant

Për konkursin në Konkurs për punë në Boga & Associates Pristina Office, klikoni këtu.

2021-02-16 - 04:41 Lexo me shumë

Konkurs për punë në ShKÇAK: Ekspert në auditimin e teknologjisë informative dhe menaxhimin e sistemeve/projekteve

Për konkursin në ShKÇAK, klikoni këtu.

2021-02-09 - 04:47 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Agrimatco Kosovo L.L.C.: Accounting Manager

Për konkursin në Agrimatco Kosovo L.L.C., klikoni këtu.

2021-01-29 - 04:41 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Nexia KS : Assistant, Audit & Assurance dhe Assistant, Tax & Accounting

Për konkursin në Nexia KS, klikoni këtu.

2021-01-25 - 09:41 Lexo me shumë

Konkurs për punë në MySky24 L.L.C : Kontabilist/e

Për konkursin në MySky24 L.L.C, klikoni këtu.

2021-01-22 - 11:41 Lexo me shumë

Konkurs për punë në MONETA: Shef/e Kontabiliteti

Për konkursin në Moneta, klikoni këtu.

2021-01-21 - 11:41 Lexo me shumë

Konkurs për punë në MONETA: Zyrtar/e i/e Financave dhe Kontabilitetit

Për konkursin në Moneta, klikoni këtu.

2021-01-21 - 11:40 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Magic Ice: Financier/e dhe Kontabilist/e, Administrator/e Intern/e i/e Çertifikuar

Për konkursin në Magic Ice, klikoni këtu.

2021-01-18 - 11:40 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Simplicate: Praktikant/e me mundësi punësimi - Teknik i Kontabilitetit

Për konkursin në Simplicate, klikoni këtu.

2021-01-18 - 10:41 Lexo me shumë

Konkurs për punë në AGRIUM SH.P.K: Kontabilist/e, Administor/e intern/e të Çertifikuar

Për konkursin në AGRIUM SH.P.K, klikoni këtu.

2021-01-09 - 10:41 Lexo me shumë

Konkurs për punë në SPAXEL: Senior Accountant

Për konkursin në SPAXEL, klikoni këtu

2021-01-09 - 10:40 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Ginza: Financier/e

Për konkursin në Ginza, klikoni këtu

2020-12-15 - 03:40 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Elkos Group: Financier

Për konkursin në Elkos Group, klikoni këtu

2020-12-14 - 03:40 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Ndërmarrja Publike Lokale "Prishtina Parking" (Komuna e Prishtinës): Zyrtar/e Kryesor/e Financiar/e (ZKF) dhe i Thesarit dhe Zyrtar/e për Auditim

Për konkurset në Ndërmarrjen Publike Lokale "Prishtina Parking", klikoni këtu

2020-12-03 - 09:40 Lexo me shumë

Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK-së për sesionin JANAR-SHKURT 2021

Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK-së për sesionin JANAR-SHKURT 2021 Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës shpallë thirrje për regjistrim për trajnimet e sesionit të...

2020-11-19 - 10:17 Lexo me shumë

Konkurs për punë në GIZ: Finance Manager

Për konkursin në GIZ, klikoni këtu.

2020-11-18 - 10:42 Lexo me shumë

Konkurs për punë në PONTE: Menaxher i Financave dhe Administratës

Për konkursin në PONTE, klikoni këtu.

2020-11-09 - 10:42 Lexo me shumë

Konkurs për punë në NEWCO FERRONIKELI COMPLEX L.L.C: Zyrtar Junior për Financa

Për konkursin në NEWCO FERRONIKELI COMPLEX L.L.C, klikoni këtu.

2020-10-28 - 10:42 Lexo me shumë

Konkurs për punë në NEWCO FERRONIKELI COMPLEX L.L.C: Zyrtar Senior për Financa dhe Tatime

Për konkursin në NEWCO FERRONIKELI COMPLEX L.L.C, klikoni këtu.

2020-10-28 - 10:41 Lexo me shumë