Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK për sesionin SHTATOR 2022

2022-05-04 - 10:49

Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK për sesionin SHTATOR 2022

Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës shpallë thirrje për regjistrim për trajnimet e sesionit të Shtatorit. Trajnimet për programet: Teknik i Kontabilitetit, Kontabilist i Çertifikuar, Auditor i Çertifikuar,  Auditor i Çertifikuar i Sektorit Publik, Auditor i Brendshëm i Çertifikuar, Ekspert Tatimor, Ekspert i Lartë Tatimor dhe Ekspert i Licencuar i Forenzikës Financiare do të fillojnë në SHTATOR 2022.

Të interesuarit mund të aplikojnë ONLINE apo gjatë ditëve të punës, prej orës 08:30 - 16:30, në zyrën e ShKÇAK, Prishtinë (Rr. Sylejman Vokshi nr.50).

Për më shumë informata rreth regjistrimit në këto programe, klikoni në vegëzat përkatëse:

TEKNIK I KONTABILITETIT

KONTABILIST I ÇERTIFIKUAR

AUDITOR I ÇERTIFIKUAR

AUDITOR I ÇERTIFIKUAR I SEKTORIT PUBLIK

AUDITOR I BRENDSHËM I ÇERTIFIKUAR

EKSPERT TATIMOR

EKSPERT I LARTË TATIMOR

EKSPERT I LICENCUAR I FORENZIKËS FINANCIARE