Konkurs për punë në Dino Company: Praktikant/e Financier/e

Për konkursin në Dino Company, kliko këtu.

2019-07-28 - 10:50 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Deloitte: Tax Consultant

Për konkursin në Deloitte, kliko këtu.

2019-07-28 - 10:47 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Emporium: Kontabilist i Çertifikuar - 1 pozitë dhe Teknik i Kontabilitetit - 1 pozitë

Për konkursin në Emporium, kliko këtu.

2019-07-24 - 03:48 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Sigkos Sh.a. : Zyrtar Financiar

Për konkursin në Sigkos Sh.a., kliko këtu.

2019-07-12 - 03:48 Lexo me shumë

Konkurs për punë në BDO: Junior and Senior Accountant

Për konkursin në BDO, kliko këtu.  

2019-07-10 - 03:48 Lexo me shumë

Konkurs për punë në BPB Bank: Menaxher/e Financiar/e

Për konkursin në BPB Bank, kliko këtu.

2019-06-19 - 10:41 Lexo me shumë

Konkurs për punë në BPB Bank: Menaxher/e Financiar/e

Për konkursin në BPB Bank, kliko këtu.

2019-06-19 - 10:41 Lexo me shumë

Konkurs për punë në The North Unicorn: Menaxher/e Financiar/e

Për konkursin në The North Unicorn, kliko këtu.

2019-06-16 - 10:41 Lexo me shumë

Konkurs për punë në AFAM Group: Praktikant/e me mundësi punësimi - Teknikë të Kontabilitetit - tre pozita

Për konkursin në AFAM Group, kliko këtu.

2019-05-31 - 10:41 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Moneta - MoneyGram: Chief Accountant

Për konkursin në Moneta - MoneyGram, kliko këtu.

2019-05-21 - 06:41 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Audit Group Sh.P.K.: Junior Consultant, Senior Consultant dhe Junior Auditor

Për konkursin në Audit Group Sh.P.K., klikoni këtu.

2019-05-16 - 06:41 Lexo me shumë

Konkurs për punë në D.A.A.C: Praktikant/e me mundësi punësimi në Kontabilitet

Për konkursin në D.A.A.C, klikoni këtu.

2019-05-12 - 06:41 Lexo me shumë

Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK-së për sesionin SHTATOR 2019

Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës shpallë thirrje për regjistrim për trajnimet e sesionit të shtatorit. Trajnimet për programet: Teknik i Kontabilitetit, Kontabilist i Çertifikuar, Auditor i...

2019-05-02 - 03:00 Lexo me shumë

Konkurs për punë në N.T. Liridoni: Financa dhe Kontabilitet

Për konkursin në N.T. Liridoni, kliko këtu.

2019-04-29 - 06:41 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Prishtina Consulting Group Sh.P.K. : Drejtor Financiar

Për konkursin në Prishtina Consulting Group Sh.P.K., kliko këtu.

2019-04-17 - 10:41 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Meridian Express: Auditor/e i/e Brendshëm

Për konkursin në Meridian Express, kliko këtu.

2019-04-02 - 10:41 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Meridian Express: Udhëheqës/e i/e Financave

Për konkursin në Meridian Express, kliko këtu.

2019-04-02 - 10:41 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Melita&Partners: Teknik i Kontabilitetit - 8 Pozita

Për konkursin në Melita&Partners, kliko këtu.

2019-03-29 - 03:41 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Kompaninë e Sigurimeve “SIGURIA“ : Auditor i Brendshëm

Për konkursin në Kompaninë e Sigurimeve "SIGURIA", kliko këtu

2019-03-19 - 10:41 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Prishtina Consulting Group: Asistent/e Financiar/e - dy pozita

Për konkursin në Prishtina Consulting Group, kliko këtu.

2019-02-18 - 01:00 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Prishtina Consulting Group: Zyrtar/e Financiar/e

Për konkursin në Prishtina Consulting Group, kliko këtu.

2019-02-13 - 01:00 Lexo me shumë

Konkurs për punë në ING Consulting: Praktikantë për Financa - tre pozita dhe Teknik të Kontabilitetit - dy pozita

Për konkursin në ING Consulting, kliko këtu.

2019-01-31 - 01:00 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Viva Fresh Store: Dy Kontabilist/e në Administratë

Për konkursin në Viva Fresh Store, kliko këtu

2019-01-18 - 03:55 Lexo me shumë

Konkurs për punë në BQK: Zyrtar i Kontabilitetit

Për konkursin në BQK, kliko këtu.

2019-01-05 - 11:00 Lexo me shumë

Konkurs për punë në ShKÇAK: Zyrtar për Logjistikë

Për konkursin në ShKÇAK, kliko këtu.

2018-12-27 - 04:50 Lexo me shumë

Konkurs për punë në ShKÇAK: Ligjërues me angazhim për lëndët e programit çertifikues

Për konkursin në ShKÇAK, kliko këtu.

2018-12-04 - 03:05 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Hymeri Elevators LLC: Menaxher/e i/e Financave

Për konkursin në Hymeri Elevators LLC, kliko këtu.

2018-11-15 - 10:05 Lexo me shumë

Konkurs për punë në BIRN: Dy Zyrtarë/e për Financa

Për konkursin në BIRN, kliko këtu.

2018-11-03 - 10:05 Lexo me shumë

Konkurs për punë në BPB: Udhëheqës/e i/e Departamentit të Auditimit të Brendshëm

Për konkursin në BPB, kliko këtu.

2018-10-31 - 10:05 Lexo me shumë

Konkurs për punë në SIGAL Uniqa Group Austria: Asistent Financiar

Për konkursin në SIGAL Uniqa Group Austria, kliko këtu.

2018-10-26 - 02:05 Lexo me shumë