Konkurs për punë në LB GROUP SH.P.K.: Zyrtar/e Financiar/e

Për konkursin në LB GROUP, kliko këtu.

2022-10-24 - 02:00 Lexo me shumë

Konkurs për punë në North Finance Kosovo: Menaxher Financiar

Për konkursin në North Finance Kosovo, kliko këtu.

2022-10-24 - 12:00 Lexo me shumë

Konkurs për punë në LINA: Controller - Finance

Për konkursin në Lina, kliko këtu.

2022-10-24 - 09:00 Lexo me shumë

Konkurs për punë në DHL: Senior Financial Consultant

Për konkursin në DHL, kliko këtu.

2022-10-14 - 09:00 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Oberal LLC: Zyrtar/e i/e Lartë i/e Financave

Për konkursin në Oberal LLC, kliko këtu.

2022-10-14 - 08:58 Lexo me shumë

Konkurs për punë në PwC Kosovo: Senior Accountant/Tax Consultant

Për konkursin në PwC Kosovo, kliko këtu.

2022-09-30 - 09:00 Lexo me shumë

Konkurs për punë në AFAM: Praktikant/e me mundësi punësimi - Teknik i Kontabilitetit

Për konkursin në AFAM, klikoni këtu

2022-09-26 - 09:41 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Baker Tilly: Audit Semi - Senior - 2 pozita dhe Audit Junior - 2 pozita

Për konkursin në Baker Tilly, klikoni këtu.

2022-09-23 - 02:45 Lexo me shumë

Konkurs për punë në ShKÇAK: Ligjërues/Asistent me angazhim për lëndët e programit çertifikues

​Për konkursin në ShKÇAK, klikoni këtu.

2022-09-12 - 03:47 Lexo me shumë

Konkurs për punë në BDO: Internship in Audit

Për konkursin në BDO, klikoni këtu.

2022-09-07 - 08:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në WURTH Kosova: Asistent Financiar

Për konkursin në WURTH Kosova, klikoni këtu.

2022-08-30 - 02:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në K.R.U. Gjakova: Zyrtar kryesor Financiar dhe i Thesarit

​Për konkursin në K.R.U. Gjakova, klikoni këtu.  

2022-08-25 - 09:45 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Grant Thornton Kosovo: Audit Assistant dhe Audit Senior

​Për konkursin në Audit Assistant, klikoni këtu. ​Për konkursin Audit Senior, klikoni këtu.  

2022-08-23 - 09:45 Lexo me shumë

Konkurs për punë në KEDS: Ekspert për llogari të arktueshme, llogari të pagueshme dhe taksa

​Për konkursin në KEDS, kliko këtu.

2022-08-10 - 02:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në RSM Kosovo: Audit Senior - 2 pozita, Audit Assistant - 4 pozita

Për konkursin në RSM Kosovo, kliko këtu.

2022-08-10 - 10:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Sonnecto: Financial Officer

Për konkursin në Sonnecto, klikoni këtu.

2022-08-09 - 10:45 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Baker Tilly: Audit Senior

Për konkursin në Baker Tilly, klikoni këtu.

2022-07-28 - 12:45 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Zyrën Përmbarimore VAIS Law: Praktikant/e

Per konkursin ne VAIS Law, klikoni ketu.

2022-07-25 - 11:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në EY: Assurance Assistant

Per konkursin ne EY, klikoni ketu.

2022-07-06 - 09:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Numarics LLC: Kontabilist (5 pozita)

Per konkursin ne Numarics LLC, klikoni ketu

2022-07-05 - 09:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në GROWTH Lab: Financial Accountant - 5 pozita

Për konkursin në Growth Lab, klikoni këtu.

2022-06-20 - 03:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Finca: Senior Internal Auditor

Për konkursin në Finca, klikoni këtu.

2022-06-08 - 09:46 Lexo me shumë

Ftesë për shprehje të interesit

Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK) është organizatë profesionale, jo-qeveritare dhe jo-fitimprurëse, e themeluar në vitin 2001 që ofron programe të edukimit dhe certifikimit të...

2022-06-06 - 05:06 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Universitetin e Prishtinës "Hasan Prishtina": Zyrtar i Auditimit të Brendshëm

Për konkursin në Universitetin e Prishtinës "Hasan Prishtina", klikoni këtu.

2022-05-27 - 01:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në WURTH Kosova: Asistent Financiar

Për konkursin në WURTH Kosova, klikoni këtu.

2022-05-16 - 01:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Oberal LLC: Zyrtar/e i/e Financave

Për konkursin në Oberal LLC, kliko këtu.

2022-05-12 - 08:58 Lexo me shumë

Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK për sesionin SHTATOR 2022

Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK për sesionin SHTATOR 2022 Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës shpallë thirrje për regjistrim për trajnimet e sesionit të Shtatorit. Trajnimet...

2022-05-04 - 10:49 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Finca: Internal Auditor

Për konkursin në FINCA, kliko këtu.  

2022-04-15 - 01:48 Lexo me shumë

Konkurs për punë në MONETA: Accountant

Për konkursin në Moneta, klikoni këtu.

2022-04-14 - 04:40 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Deloitte: Consultant for Audit & Assurance

Për konkursin në Deloitte, kliko këtu.

2022-04-04 - 01:48 Lexo me shumë