Konkurs për punë në Kouleta: Kontabilist - 2 pozita

Për konkursin në Kouleta. kliko këtu

2023-03-20 - 12:23 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Horeca L.L.C.: Teknik i Kontabilitetit

Për konkursin në Horeca L.L.C. kliko këtu

2023-03-16 - 03:23 Lexo me shumë

Konkurs për punë në D.A.A.C: Kontabilist/e

Për konkursin në D.A.A.C, kliko këtu

2023-03-09 - 02:00 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Impex-Life SH.P.K: Asistente të Financave

Për konkursin në Impex-life sh.p.k., klikoni këtu.

2023-02-21 - 01:00 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Interlab: Teknik i Kontabilitetit

Për konkursin në Interlab, klikoni këtu.

2023-02-10 - 01:00 Lexo me shumë

Konkurs për punë në BPB Bank: Auditor i Brendshëm i Lartë

Për konkursin në BPB Bank, klikoni këtu.

2023-01-26 - 03:00 Lexo me shumë

Konkurs për punë në RSM Kosovo: Junior Accountant - 2 pozita

Konkurs për punë në RSM Kosovo: Junior Accountant - 2 pozita

2023-01-23 - 12:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Novaza: Senior Accountant

Për konkursin në Novaza, klikoni këtu.

2023-01-16 - 10:47 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Univerzum Audit: Praktikant/e – Auditim dhe Kontabilitet

Për konkursin në Univerzum Audit, klikoni këtu.

2023-01-05 - 02:47 Lexo me shumë

Konkurs për punë në WURTH Kosova: Asistent/e Financiar/e

Për konkursin në WURTH Kosova, klikoni këtu.

2023-01-05 - 02:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në SAF Kosova L.L.C.: Praktikë në Kontabilitet/Financa me mundësi punësimi

Për konkursin në SAF Kosova L.L.C., klikoni këtu.

2022-12-22 - 12:41 Lexo me shumë

Konkurs për punë në N.H ”Ibër Lepenc” SH.A: Auditor i Brendshëm

Për konkursin në N.H Ibër Lepenc SHA, klikoni këtu.

2022-12-22 - 12:30 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Nexia KS: Mundësi punësimi në Auditim, Taksa dhe Kontabilitet

Për konkursin në Nexia KS, klikoni këtu.

2022-11-22 - 09:41 Lexo me shumë

Konkurs për punë në RTK: Auditor i Brendshëm në RTK

​Për konkursin në RTK, kliko këtu.

2022-11-21 - 12:00 Lexo me shumë

Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK për sesionin SHKURT 2023

Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK për sesionin SHKURT 2023 Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës shpallë thirrje për regjistrim për trajnimet e sesionit të Shkurtit. Trajnimet...

2022-11-15 - 10:49 Lexo me shumë

Konkurs për punë në ShKÇAK: Asistent në Departamentin Edukimit dhe Standardeve Profesionale

​Për konkursin në ShKÇAK, klikoni këtu.

2022-11-11 - 03:30 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Horeca: Kontabilist/e

​Për konkursin në Horeca, kliko këtu.

2022-10-24 - 03:00 Lexo me shumë

Konkurs për punë në LB GROUP SH.P.K.: Zyrtar/e Financiar/e

Për konkursin në LB GROUP, kliko këtu.

2022-10-24 - 02:00 Lexo me shumë

Konkurs për punë në North Finance Kosovo: Menaxher Financiar

Për konkursin në North Finance Kosovo, kliko këtu.

2022-10-24 - 12:00 Lexo me shumë

Konkurs për punë në LINA: Controller - Finance

Për konkursin në Lina, kliko këtu.

2022-10-24 - 09:00 Lexo me shumë

Konkurs për punë në DHL: Senior Financial Consultant

Për konkursin në DHL, kliko këtu.

2022-10-14 - 09:00 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Oberal LLC: Zyrtar/e i/e Lartë i/e Financave

Për konkursin në Oberal LLC, kliko këtu.

2022-10-14 - 08:58 Lexo me shumë

Konkurs për punë në PwC Kosovo: Senior Accountant/Tax Consultant

Për konkursin në PwC Kosovo, kliko këtu.

2022-09-30 - 09:00 Lexo me shumë

Konkurs për punë në AFAM: Praktikant/e me mundësi punësimi - Teknik i Kontabilitetit

Për konkursin në AFAM, klikoni këtu

2022-09-26 - 09:41 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Baker Tilly: Audit Semi - Senior - 2 pozita dhe Audit Junior - 2 pozita

Për konkursin në Baker Tilly, klikoni këtu.

2022-09-23 - 02:45 Lexo me shumë

Konkurs për punë në ShKÇAK: Ligjërues/Asistent me angazhim për lëndët e programit çertifikues

​Për konkursin në ShKÇAK, klikoni këtu.

2022-09-12 - 03:47 Lexo me shumë

Konkurs për punë në BDO: Internship in Audit

Për konkursin në BDO, klikoni këtu.

2022-09-07 - 08:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në WURTH Kosova: Asistent Financiar

Për konkursin në WURTH Kosova, klikoni këtu.

2022-08-30 - 02:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në K.R.U. Gjakova: Zyrtar kryesor Financiar dhe i Thesarit

​Për konkursin në K.R.U. Gjakova, klikoni këtu.  

2022-08-25 - 09:45 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Grant Thornton Kosovo: Audit Assistant dhe Audit Senior

​Për konkursin në Audit Assistant, klikoni këtu. ​Për konkursin Audit Senior, klikoni këtu.  

2022-08-23 - 09:45 Lexo me shumë