Konkurs për punë në KEDS: Ekspert për llogari të arktueshme, llogari të pagueshme dhe taksa

​Për konkursin në KEDS, kliko këtu.

2022-08-10 - 02:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në RSM Kosovo: Audit Senior - 2 pozita, Audit Assistant - 4 pozita

Për konkursin në RSM Kosovo, kliko këtu.

2022-08-10 - 10:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Sonnecto: Financial Officer

Për konkursin në Sonnecto, klikoni këtu.

2022-08-09 - 10:45 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Baker Tilly: Audit Senior

Për konkursin në Baker Tilly, klikoni këtu.

2022-07-28 - 12:45 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Zyrën Përmbarimore VAIS Law: Praktikant/e

Per konkursin ne VAIS Law, klikoni ketu.

2022-07-25 - 11:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në EY: Assurance Assistant

Per konkursin ne EY, klikoni ketu.

2022-07-06 - 09:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Numarics LLC: Kontabilist (5 pozita)

Per konkursin ne Numarics LLC, klikoni ketu

2022-07-05 - 09:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në GROWTH Lab: Financial Accountant - 5 pozita

Për konkursin në Growth Lab, klikoni këtu.

2022-06-20 - 03:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Finca: Senior Internal Auditor

Për konkursin në Finca, klikoni këtu.

2022-06-08 - 09:46 Lexo me shumë

Ftesë për shprehje të interesit

Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK) është organizatë profesionale, jo-qeveritare dhe jo-fitimprurëse, e themeluar në vitin 2001 që ofron programe të edukimit dhe certifikimit të...

2022-06-06 - 05:06 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Universitetin e Prishtinës "Hasan Prishtina": Zyrtar i Auditimit të Brendshëm

Për konkursin në Universitetin e Prishtinës "Hasan Prishtina", klikoni këtu.

2022-05-27 - 01:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në WURTH Kosova: Asistent Financiar

Për konkursin në WURTH Kosova, klikoni këtu.

2022-05-16 - 01:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Oberal LLC: Zyrtar/e i/e Financave

Për konkursin në Oberal LLC, kliko këtu.

2022-05-12 - 08:58 Lexo me shumë

Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK për sesionin SHTATOR 2022

Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK për sesionin SHTATOR 2022 Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës shpallë thirrje për regjistrim për trajnimet e sesionit të Shtatorit. Trajnimet...

2022-05-04 - 10:49 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Finca: Internal Auditor

Për konkursin në FINCA, kliko këtu.  

2022-04-15 - 01:48 Lexo me shumë

Konkurs për punë në MONETA: Accountant

Për konkursin në Moneta, klikoni këtu.

2022-04-14 - 04:40 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Deloitte: Consultant for Audit & Assurance

Për konkursin në Deloitte, kliko këtu.

2022-04-04 - 01:48 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Deloitte: Senior Analyst for Audit & Assurance

Për konkursin në Deloitte, kliko këtu.

2022-04-04 - 01:47 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Baker Tilly: Accounting and Tax Assistant - 3 pozita and Accounting Intern - 2 pozita

Për konkursin në Baker Tilly, klikoni këtu.

2022-03-02 - 04:45 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Korporatën Energjetike të Kosovës - KEK: Menaxher i Pasurisë

Për konkursin në KEK, klikoni këtu.

2022-03-02 - 04:17 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Teleperformance Prishtina: Junior Accountant

Për konkursin në Teleperformance Prishtina, klikoni këtu.

2022-02-23 - 12:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Digitnest: Senior Accountant for Outsourcing

Per konkursin ne digitnest, klikoni ketu.

2022-02-03 - 11:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Teleperformance Prishtina: Financial Accountant (M/F)

Për konkursin në Teleperformance Prishtina, klikoni këtu.

2022-02-02 - 02:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Ernst and Young Kosovo: Assurance Assistant

Për konkursin në Ernst and Young Kosovo, klikoni këtu.

2022-01-20 - 08:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në OLYMP HAUS:Kontabilist/e

Për konkursin në OLYMP HAUS, kliko ketu

2021-12-02 - 09:49 Lexo me shumë

Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK-së për sesionin JANAR-SHKURT 2022

Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK-së për sesionin JANAR-SHKURT 2022 Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës shpallë thirrje për regjistrim për trajnimet e sesionit të...

2021-11-15 - 10:17 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Velanis Kosova sh.a.: Auditor i Brendshëm

Për konkursin në Velanis Kosova sh.a., kliko ketu

2021-11-11 - 09:49 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Mazars: Assistant Accountant

Per konkursin ne Mazars, klikoni ketu.

2021-11-09 - 01:49 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Mazars: Experienced Accountant

Per konkursin ne Mazars, klikoni ketu.

2021-11-09 - 01:48 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Gekos Group: Accountant

Per konkursin ne Gekos Group, klikoni ketu.

2021-10-18 - 03:48 Lexo me shumë