Konkurs për punë në Deloitte: Senior Analyst for Audit & Assurance

Për konkursin në Deloitte, kliko këtu.

2022-04-04 - 01:47 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Baker Tilly: Accounting and Tax Assistant - 3 pozita and Accounting Intern - 2 pozita

Për konkursin në Baker Tilly, klikoni këtu.

2022-03-02 - 04:45 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Korporatën Energjetike të Kosovës - KEK: Menaxher i Pasurisë

Për konkursin në KEK, klikoni këtu.

2022-03-02 - 04:17 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Teleperformance Prishtina: Junior Accountant

Për konkursin në Teleperformance Prishtina, klikoni këtu.

2022-02-23 - 12:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Digitnest: Senior Accountant for Outsourcing

Per konkursin ne digitnest, klikoni ketu.

2022-02-03 - 11:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Teleperformance Prishtina: Financial Accountant (M/F)

Për konkursin në Teleperformance Prishtina, klikoni këtu.

2022-02-02 - 02:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Ernst and Young Kosovo: Assurance Assistant

Për konkursin në Ernst and Young Kosovo, klikoni këtu.

2022-01-20 - 08:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në OLYMP HAUS:Kontabilist/e

Për konkursin në OLYMP HAUS, kliko ketu

2021-12-02 - 09:49 Lexo me shumë

Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK-së për sesionin JANAR-SHKURT 2022

Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK-së për sesionin JANAR-SHKURT 2022 Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës shpallë thirrje për regjistrim për trajnimet e sesionit të...

2021-11-15 - 10:17 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Velanis Kosova sh.a.: Auditor i Brendshëm

Për konkursin në Velanis Kosova sh.a., kliko ketu

2021-11-11 - 09:49 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Mazars: Assistant Accountant

Per konkursin ne Mazars, klikoni ketu.

2021-11-09 - 01:49 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Mazars: Experienced Accountant

Per konkursin ne Mazars, klikoni ketu.

2021-11-09 - 01:48 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Gekos Group: Accountant

Per konkursin ne Gekos Group, klikoni ketu.

2021-10-18 - 03:48 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Vam Bend Sh.p.k: Financier/e - Kontabilist/e

Per konkursin ne Vam Bend Sh.p.k, klikoni ketu.

2021-10-07 - 10:48 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Accounting House Victoria: Intern Accountants

Per konkursin ne Accounting House Victoria, klikoni ketu.

2021-10-01 - 10:48 Lexo me shumë

Konkurs për punë në KRU ”Prishtina” SH.A: Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit

Per konkursin ne KRU "Prishtina" SHA, klikoni ketu.

2021-09-29 - 10:48 Lexo me shumë

Konkurs për punë në “OLYMP HAUS” SH.P.K: Kontabilist/e

Per konkursin ne OLYMP HAUSE SH.P.K., klikoni ketu.  

2021-09-23 - 12:48 Lexo me shumë

Konkurs për punë në N.H ”Ibër Lepenc” SH.A: Zyrtar/e Kryesor/e Financiar/e i/e Kompanisë

Per konkursin ne N.H Iber Lepenc SHA, klikoni ketu.

2021-09-23 - 12:48 Lexo me shumë

Konkurs për punë në BDO: Internship in Audit/Accounting

Për konkursin në BDO, klikoni këtu  

2021-09-14 - 03:48 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Boga & Associates Pristina Office: Junior Accountant

Për konkursin në Konkurs për punë në Boga & Associates Pristina Office, klikoni këtu.

2021-09-08 - 11:41 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Baker Tilly: Audit Assistant - 2 pozita, Accounting and Tax Assistant - 3 pozita and Intern - 3 pozita

Per konkursin ne Baker Tilly, klikoni ketu.

2021-09-02 - 02:45 Lexo me shumë

Konkurs për punë në “Prestige Français” SH.P.K.: Kontabilist/e

Për konkursin në “Prestige Français” SH.P.K., klikoni këtu

2021-09-01 - 01:45 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Vala Consulting: 4 (katër) praktikant/e për përiudhë tre mujore me mundësi punësimi

Per konkursin ne Vala Consulting, klikoni ketu

2021-09-01 - 10:00 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Institucionin Financiar Jo Bankar “Lesna” sh.a: Menaxher/e i/e Financave

Për konkursin në Lesna sh.a., klikoni këtu.

2021-08-30 - 10:00 Lexo me shumë

Konkurs për punë në BPB Bank: Auditor i Brendshëm i Lartë

Për konkursin në BPB Bank, klikoni këtu.

2021-07-08 - 10:00 Lexo me shumë

Konkurs për punë për njërin nga klientët e The HeadHunter: Accountant

Për konkursin në “The HeadHunter",  klikoni këtu

2021-07-07 - 03:35 Lexo me shumë

Konkurs për punë për njërin nga klientët e The HeadHunter: Senior Financial Controller

Për konkursin në “The HeadHunter",  klikoni këtu

2021-07-07 - 03:30 Lexo me shumë

Konkurs për punë në PwC Kosovo: Tax Associate

Për konkursin në PwC Kosovo, kliko këtu.

2021-07-07 - 01:00 Lexo me shumë

Konkurs për punë në “Prestige Français” SH.P.K.: Kontabilist/e

Për konkursin në “Prestige Français” SH.P.K., klikoni këtu

2021-06-17 - 01:45 Lexo me shumë

Konkurs për punë në SAF L.L.C: Praktikë në Kontabilitet/Financa me mundësi punësimi

Për konkursin në SAF L.L.C., klikoni këtu.

2021-06-11 - 01:45 Lexo me shumë