Konkurs për punë në Vam Bend: Asistent/e në financa

Për konkursin në Vam Bend, klikoni këtu.

2023-11-23 - 10:47 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Universitetin e Prishtinës: Drejtor i zyrës së auditimit të brendshëm - 1 pozitë dhe Zyrtar i auditimit të brendshëm - 2 pozita

Për konkursin në Universitetin e Prishtinës, klikoni këtu.

2023-11-02 - 10:47 Lexo me shumë

Konkurs për punë në ShKÇAK: Zyrtar në Departamentin e Edukimit dhe Standardeve Profesionale

Për konkursin në ShKÇAK, klikoni këtu.

2023-11-02 - 10:47 Lexo me shumë

REPARIS for SMEs/Kosovo -TOR for consultant to POB

​​Për konkursin e Bankës Botërore, klikoni këtu.

2023-10-26 - 09:45 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Baker Tilly: Accounting and Tax Senior

​Për konkursin në Baker Tilly, klikoni këtu.

2023-10-25 - 09:45 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Manaferra: Finance and Accounting Specialist

Për konkursin në Manaferra, klikoni këtu.

2023-09-25 - 01:41 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Nexia KS: Auditor Associate, Tax and Accounting Associate and Associate in the Consulting Department

Për konkursin në Nexia KS, klikoni këtu.

2023-09-11 - 09:41 Lexo me shumë

Konkurs për punë në RSM Kosovo: Audit Assistant - 2 pozita dhe Accounting Assistant - 2 pozita

Për konkursin në RSM Kosovo, klikoni këtu.

2023-09-05 - 12:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Baker Tilly: Audit Senior - 5 pozita

​Për konkursin në Baker Tilly, klikoni këtu.

2023-09-04 - 04:45 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Walone: Asistent në Kontabilitet dhe Financa - 2 pozita

Për konkursin në Walone, klikoni këtu.

2023-08-19 - 10:47 Lexo me shumë

Konkurs për punë në ShKÇAK: Zyrtar në Departamentin e Edukimit dhe Standardeve Profesionale

Për konkursin në ShKÇAK, klikoni këtu.

2023-08-07 - 10:47 Lexo me shumë

Konkurs për punë në ShKÇAK: Udhëheqës i Administratës

Për konkursin në ShKÇAK, klikoni këtu.

2023-08-07 - 10:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në ACCELL: Intern Accountants

Për konkursin në ACCELL, klikoni këtu.

2023-06-29 - 04:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në BDO: Internship in Audit

Për konkursin në BDO, klikoni këtu.

2023-06-02 - 08:46 Lexo me shumë

Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK për sesionin SHTATOR 2023

Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK për sesionin SHTATOR 2023 Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës shpallë thirrje për regjistrim për trajnimet e sesionit të Shtatorit. Trajnimet...

2023-05-15 - 10:30 Lexo me shumë

Konkurs për punë në FinCo Group: Teknik i Kontabilitetit

Për konkursin në FinCo, klikoni këtu.

2023-05-12 - 01:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Digitnest: Senior Accountant - 2 pozita dhe Intern in Accounting - 2 pozita

Për konkursin në Digitnest, klikoni këtu.

2023-04-25 - 12:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në ShKÇAK: Asistent në Departamentin Edukimit dhe Standardeve Profesionale

​Për konkursin në ShKÇAK, klikoni këtu.

2023-04-06 - 03:30 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Kouleta: Kontabilist - 2 pozita

Për konkursin në Kouleta. kliko këtu

2023-03-20 - 12:23 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Horeca L.L.C.: Teknik i Kontabilitetit

Për konkursin në Horeca L.L.C. kliko këtu

2023-03-16 - 03:23 Lexo me shumë

Konkurs për punë në D.A.A.C: Kontabilist/e

Për konkursin në D.A.A.C, kliko këtu

2023-03-09 - 02:00 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Impex-Life SH.P.K: Asistente të Financave

Për konkursin në Impex-life sh.p.k., klikoni këtu.

2023-02-21 - 01:00 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Interlab: Teknik i Kontabilitetit

Për konkursin në Interlab, klikoni këtu.

2023-02-10 - 01:00 Lexo me shumë

Konkurs për punë në BPB Bank: Auditor i Brendshëm i Lartë

Për konkursin në BPB Bank, klikoni këtu.

2023-01-26 - 03:00 Lexo me shumë

Konkurs për punë në RSM Kosovo: Junior Accountant - 2 pozita

Konkurs për punë në RSM Kosovo: Junior Accountant - 2 pozita

2023-01-23 - 12:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Novaza: Senior Accountant

Për konkursin në Novaza, klikoni këtu.

2023-01-16 - 10:47 Lexo me shumë

Konkurs për punë në Univerzum Audit: Praktikant/e – Auditim dhe Kontabilitet

Për konkursin në Univerzum Audit, klikoni këtu.

2023-01-05 - 02:47 Lexo me shumë

Konkurs për punë në WURTH Kosova: Asistent/e Financiar/e

Për konkursin në WURTH Kosova, klikoni këtu.

2023-01-05 - 02:46 Lexo me shumë

Konkurs për punë në SAF Kosova L.L.C.: Praktikë në Kontabilitet/Financa me mundësi punësimi

Për konkursin në SAF Kosova L.L.C., klikoni këtu.

2022-12-22 - 12:41 Lexo me shumë

Konkurs për punë në N.H ”Ibër Lepenc” SH.A: Auditor i Brendshëm

Për konkursin në N.H Ibër Lepenc SHA, klikoni këtu.

2022-12-22 - 12:30 Lexo me shumë