ShKÇAK pjesëmarrëse në Mbledhjen e Përgjithshme të Asamblesë së Federatës Mesdhetare e Kontabilistëve (FCM).

2022-11-03 - 03:25

Sot me datë 03 nëntor, 2022 - Kryetari i ShKÇAK, Z. Nazmi Pllana dhe Drejtoresha Ekzekutive e ShKÇAK,  Znj. Ardiana Bunjaku janë duke e përfaqësuar Shoqatën në Mbledhjen e Përgjithshme të Asamblesë të Federatës Mesdhetare të Kontabilistëve (FCM), e cila po mbahet në Milano, Itali.

Ndër pikat e agjendës së këtij takimi është organizimi i konferencës vjetore, prezentimi i uebfaqes së re të FCM, aprovimi i buxhetit dhe çështje të tjera me rëndësi.