Filluan ligjëratat e trajnimit për zyrtarët e Administratës Tatimore të Kosovës

2022-10-28 - 10:32

Filluan ligjëratat grupi i zyrtarëve të Administratës Tatimore të Kosovës (ATK) të cilët po ndjekin programin “Trajnimi i Trajnerëve” të modeluar enkas për zyrtarët e këtij institucioni.


Ky trajnim është financuar nga GIZ me qëllim të ngritjes së kapaciteteve brenda ATK-së për të përmirësuar tutje efikasitetin dhe aftësimin e kuadrove të së ardhmes brenda këtij institucioni.