ShKÇAK pjesëmarrëse në Konferencën Vjetore të Federatës Mesdhetare të Kontabilistëve (FCM).

2022-11-04 - 03:25

ShKÇAK pjesëmarrëse në Konferencën Vjetore të Federatës Mesdhetare të Kontabilistëve (FCM).

Sot me datë 04 nëntor, 2022 - Kryetari i ShKÇAK,  Z. Nazmi Pllana dhe Drejtoresha Ekzekutive e ShKÇAK,  Znj. Ardiana Bunjaku janë duke e përfaqësuar Shoqatën në Konferencën Vjetore të Federatës Mesdhetare të Kontabilistëve (FCM), e cila po mbahet në Milano, Itali.

Këtë vit tema e Konferencës është “Qëndrueshmëria e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme, një temë kyçe për Firmat e Vogla dhe të Mesme të Kontabilitetit dhe Auditimit.

Ndër pikat e agjendës së këtij takimi janë temat në vijim:

  • “Gjithçka ndryshon, edhe biznesi” - Philippe Arraou – ish president i FCM;
  • “Si Firmat e Vogla dhe të Mesme të Kontabilitetit dhe Auditimit dhe Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme mund të krijojnë një botë më të qëndrueshme” - Vikas Aggarwal – Udhëheqës Rajonal i Çështjeve Publike - Evropë, Euroazi, Lindje të Mesme dhe ACCA në Amerikë;
  • “ Raportimi socio-mjedisor: Një model referimi” - Claudio Siciliotti- Anëtar i FCM-së, Zëvendës-President i CILEA-s dhe ish  Kryetar i CNDCEC.

Në fund të konferencës Giorgio De Giorgi - President i FCM  paraqiti konkluzionet e dalura nga konferenca dhe falënderoi të gjithë anëtarët për pjesëmarrje.