ORARI I PROVIMEVE TË SHKÇAK, TË AFATIT SHTATOR 2022

2022-06-27 - 02:43

Paraqitja e provimeve për afatin SHTATOR 2022 bëhet prej 15/08/2022 – 16/09/2022.

Për ta parë orarin dhe hollësitë tjera rreth paraqitjes së provimeve, klikoni në linkun në vazhdim

Orari i provimeve, Afati Shtator 2022