ORARI I PROVIMEVE TË SHKÇAK, TË AFATIT QERSHOR 2023

2023-03-15 - 10:43

Paraqitja e provimeve për afatin QERSHOR 2023 bëhet prej 02/05/2023 – 07/06/2023.

Për ta parë orarin dhe hollësitë tjera rreth paraqitjes së provimeve, klikoni në linkun në vazhdim:

Orari i provimeve, Afati Qershor 2023