Fatos Karaçica

Fatos Karaçica punon si Udheheqës i Njësitit të Financave në Raiffeisen Leasing Kosovë. Ka përvojë shumëvjeçare në kontabilitet dhe taksa. Është anëtar i ShKÇAK-së, mbanë titullin Kontabilist i Çertifikuar.