Astrit Shehu

Astrit Shehu është Udhëheqës i Njësisë së Kontabilitetit në IPKO. Ai gjithashtu është i angazhuar si ligjërues në ShÇKAK në lëndën Kontabilteti Menaxherial dhe i Kostos. Ka përfunduar trajnime profesionale në fushën e financave pranë Deloitte, Shoqatës së Bankave dhe institucioneve tjera të specializuara në mbajtjen e trajnimeve nga fusha e financave.  Ka mbaruar studimet baçelor dhe master në Banka, Financa dhe Kontabilitet në Universitetin e Prishtinës. Është anëtar i ShKÇAK-së dhe mbanë titullin Kontabilist i Çertifikuar.