Thirrje për regjistrim në programet çertifikuese të ShKÇAK-së për sesionin SHKURT 2019

2018-11-09 - 01:59

Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës shpallë thirrje për regjistrim për trajnimet e sesionit të shkurtit. Trajnimet për programet çertifikuese Teknik i Kontabilitetit, Kontabilist i Çertifikuar, Auditor i Çertifikuar, dhe Auditor i Çertifikuar i Sektorit Publik do të fillojnë në SHKURT 2019.

Të interesuarit mund të aplikojnë prej datës 01 nëntor deri më 31 dhjetor, 2018, gjatë ditëve të punës, prej orës 9.00 -12.00 dhe 14.00 – 16.30, në zyrën e ShKÇAK-së, Prishtinë (Rr. Sylejman Vokshi nr.50).

Për më shumë informata rreth regjistrimit në këto programe, klikoni në vegëzat përkatëse:

TEKNIK I KONTABILITETIT

KONTABILIST I ÇERTIFIKUAR

AUDITOR I ÇERTIFIKUAR

AUDITOR I ÇERTIFIKUAR I SEKTORIT PUBLIK