Shpresa Mustafa – Kryetare e Bordit të Drejtorëve

Shpresa Mustafa është kryetare e Bordit të drejtorëve të ShKÇAK për mandatin 2020-2022. Ka përvojë në pozita të larta financiare si menaxhere e departamenteve të ndryshme të auditimit. Ka qenë pjesë e kompanisë Audituese Grant Thornton si Auditor Senior ndërsa më vonë u emërua Menaxhere e auditimit. Shpresa gjithashtu ka qenë Drejtoreshë e auditimit të brendshëm në Dardafon.net LLC, Kryetare e Komitetit të Auditimit të Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës ndërsa aktualisht është pjesë e menaxhmentit të Birra Peja sh.a. dhe kryetare e bordit të Abrazen LLC.  Që nga data 30 prill 2019 është emëruar anëtare e Bordit të Mbikëqyrjes Publike të Këshillit Kosovar për Raportim Financiar.

Shpresa është anëtare e ShKÇAK që nga viti 2005, ka qenë Kryesuese e Komisionit për Sjellje dhe Disiplinë për periudhën 2008-2010, ndërsa tani është kryesuese e Komisionit për Sigurim të Cilësisë dhe mbanë titullin Auditore e Çertifikuar.