Dafina Osmani - Zyrtare e Shërbimit për Studentë

Si Zyrtare e Shërbimit për Studentë, Dafina Osmani është në dispozicion të studentëve duke iu ofruar informata për aplikimin, regjistrimin, trajnimet, provimet në programet çertifikuese të ShKÇAK-së, si dhe komunikon me studentët për kërkesat e tyre gjatë tërë fazave të trajnimit. Ajo poashtu merret me aranzhimin dhe mbarëvajtjen e trajnimeve dhe provimeve.