Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK për sesionin SHTATOR 2024

2024-05-01 - 08:04

Thirrje për regjistrim në programet e ShKÇAK për sesionin SHTATOR 2024

Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës shpallë thirrje për regjistrim për trajnimet e sesionit të SHTATORIT. 

Të interesuarit mund të aplikojnë KËTU

PROGRAMET:

  • TEKNIK I KONTABILITETIT
  • KONTABILIST I ÇERTIFIKUAR
  • AUDITOR I ÇERTIFIKUAR
  • AUDITOR I ÇERTIFIKUAR I SEKTORIT PUBLIK
  • AUDITOR I BRENDSHËM I ÇERTIFIKUAR
  • EKSPERT TATIMOR
  • EKSPERT I LARTË TATIMOR
  • EKSPERT I LICENCUAR I FORENZIKËS FINANCIARE
  • PËRCAKTIMI I KOSTOS SË PRODUKTIT
  • AUDTIMI I TEKNOLOGJISË INFORMATIVE