Bekë Hoxhaj

Bekë Hoxhaj punon si kontabilist në firmën Swiss Home sh.p.k. dhe poashtu është i angazhuar dhe si ndihmës asistent në firmën Fryti Audit sh.p.k. Pas përfundimit të studimeve baçelor dhe master në Universitetin Haxhi Zeka në Pejë karrierën e tij profesionale e vazhdoi në ShKÇAK. Është anëtarë i ShKÇAK dhe mban titullin Kontabilist i Çertifikuar.