Lulzim Zeka

Lulzim Zeka është partner në firmën e auditimit dhe konsulencës Baker Tilly Kosovo. Është auditor i licencuar, përgjegjës në auditimet e shumë bizneseve dhe organizatave tjera në industri të ndryshme. Ka përvojë shumëvjeçare në fushën e kontabilitetit, auditimit dhe financave. Ka kryer studimet master në Kontabilitet në W.P Carey School of Business të Universitetit Shtetëror të Arizonës. Si anëtar i ShKÇAK-së është edhe anëtar i Komisionit të Edukimit në ShKÇAK. Mbanë titullin Auditor i Çertifikuar dhe është i licencuar si Auditor Ligjor.