Haki Gjevukaj

Haki Gjevukaj është Drejtor Financiar në Kompanin ELKOS. Ka eksperiencë shumë vjeçare në fushën e kontabilitetit dhe financave. Ka përfunduar studimet në Universitetin e Prishtinës. Është anëtar i ShKÇAK dhe mban titullin Auditor i Çertifikuar.