Bahri Hyseni

Bahri Hyseni punon në firmën e auditimit “AUDITOR-BH”. Ka përvojë shumëvjeçare në kontabilitet, financa, prokurim dhe auditim të brendshëm . Është anëtar i ShkÇAK-së dhe mbanë titullin Auditor i Çertifikuar. Është i licencuar si Auditor Ligjor, është Specialist i Insolvencës dhe poashtu e ka përfituar Çertifikatën e Profesionalizmit në Prokurim.