Arbnora Kryeziu

Arbnora Kryeziu punon ne firmën e kontabilitetit "Inter Konto" Sh.P.K. Ka kryer studimet master në Kontabilitet dhe Financa në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren. Është anëtare e ShKÇAK-së dhe mbanë titullin Auditor i Çertifikuar.