Genc Gigollaj

Genc Gigollaj  ka përvojë shumë vjeçare në auditimin e pasqyrave financiare të kompanive të ndryshme. Ka kryer studimet baçelor në Menaxhment në Kolegjin Fama. Është anëtar i ShKÇAK-së dhe mbanë titullin Auditor i Çertifikuar. Në vitin 2016 ka fituar mirënjohjen nga ShKÇAK si student i vitit për nivelin Auditor i Çertifikuar.