Mexhid Aliu

Mexhid Aliu është pronar i firmës ligjore të auditimit "Eco&Conto" Sh.P.K. Ai ka përvoj shumë vjeçare në ofrimin e shërbimeve të kontabilitetit dhe auditimin e pasqyrave financiare. Është anëtar i ShKÇAK-së dhe mbanë titullin Auditor i Çertifikuar dhe është licencuar si Auditor Ligjor që nga viti 2010.