Strukturat udhëheqëse të ShKÇAK pjesë e Konferencës Ndërkombëtare të EFAA

2024-05-16 - 03:10

Sot me datë 16 maj 2024 - Kryetari i Bordit të ShKÇAK, Z. Adrian Alo, dhe Drejtoresha Ekzekutive, Znj. Ardiana Bunjaku, po marrin pjesë në Konferencën Ndërkombëtare të nivelit të lartë, ku po marrin pjesë Kryetarët dhe Drejtorët Ekzekutivë të Federatave Ndërkombëtare dhe Organizatave Profesionale të Kontabilitetit dhe Auditimit. Kjo konferencë, e organizuar nga Federata Evropiane e Kontabilistëve dhe Auditorëve për NVM (EFAA), po zhvillohet në Bruksel, Belgjikë, me temën “Përgatitja e profesionistëve të praktikave të vogla dhe të mesme për vitet në vijim” ku në fokus janë: ndikimi i inteligjencës artificiale në profesion, raportimi i qëndrueshmërisë, atraktiviteti i profesionit, shkëmbimi i përvojave dhe e ardhmja e profesionit.