ShKÇAK DHE CACTTUS EDUCATION NËNSHKRUAJNË MEMORANDUM BASHKËPUNIMI

2021-07-01 - 03:01

PROFESIONISTËT E SË ARDHMES

ShKÇAK si një shoqatë profesionale e cila ofron programe çertifikuese/specializuese të cilësisë së lartë si dhe Cacttus Education si  institucion inovativ, për studime në fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit,  vazhdimisht synojnë të përforcojnë këtë rol përmes zhvillimit të kapaciteteve për profesionistët e së ardhmes.

Sot me datë 1 korrik, 2021 - ShKÇAK dhe Cacttus Education nënshkruan memorandum bashkëpunimi i cili ka për qëllim shkëmbimin e përvojave dhe praktikave më të mira në fushën e trajnimeve dhe zhvillimeve profesionale me fokus të theksuar në ngritjen e kapaciteteve drejt transformimit dhe zhvillimit digjital të profesionit.

ShKÇAK dhe Cacttus Education së bashku do të angazhohen në  shkëmbimin e njohurive dhe shkathtësive nëpërmjet bashkëpunimeve, të tilla si takime, konferenca, simpoziume dhe forma të tjera të bashkëpunimit institucional.