Sesioni i radhës i Edukimit të Vazhdueshëm Profesional

2020-02-28 - 03:43

ShKÇAK për anëtarët e saj ka organizuar EVP-në dy-ditore e cila do të mbahet me datë 05 - 06 mars, 2020 me temë:

  • Standardi Ndërkombëtar për shërbimet e ndërlidhura (ISRS 4410) - Angazhimet për përpilimin e pasqyrave financiare; dhe 
  • Standardi ndërkombëtar për angazhimet e rishikimeve (ISRE 2400)  

 

Për më shumë informata rreth EVP, klikoni KËTU.